Du er her

Nr 3 - April 2005

  • Sykkelekstra - til nytte og inspirasjon

    Samferdsel Sykkelekstra er et bilag om sykkeltrafikk som ble sendt ut sammen med Samferdsel nummer 3/2005. Heftet inneholder 40 sider med fagstoff og reportasjer.
  • Debatt: Hva betaler man for i OPS?

    I Samferdsel nr 2/2005 blir det av Bjarne Jensen hevdet at anskaffelser via OPS, slik dette er benyttet i to prosjekter i Norge, er sløsing med offentlige midler pga. (i) høye finansieringskostnader, (ii) krav til (dyr) egenkapital og (iii) krav til fastrente. Vi oppfatter at Jensen er partiell i sin analyse, og ikke beskriver hva man faktisk betaler for gjennom økt finanskostnad. Vi vil i denne artikkelen beskrive noen momenter ved konseptet OPS, og beskrive hva man får igjen for økt finanskostnad.
  • Byene tar veksten i biltrafikken

    Økt flytting fra distriktene til urbane strøk har ført til at hele veksten i biltrafikken i Norge de siste 17 årene har funnet sted i de 10 største byene. Dette viser en ny rapport fra Transportøkonomisk institutt. Trafikkøkningen i disse byene har vært på omkring 50 prosent i perioden.
  • Tweets

Ansvarlig redaktør:  Kommunikasjonssjef Harald Aas, E-post: ha@toi.no  |  Personvern

Designet og utviklet av CoreTrek AS