Du er her

Sykkelekstra - til nytte og inspirasjon

Samferdsel Sykkelekstra er et bilag om sykkeltrafikk som ble sendt ut sammen med Samferdsel nummer 3/2005. Heftet inneholder 40 sider med fagstoff og reportasjer.

Venn tipset!

Din venn har blitt sendt en e-post om denne artikkelen.

Tips en venn

 Av Harald Aas

Nederland, Tyskland og Danmark er land som ofte trekkes fram når det gjelder tilrettelegging for sykkeltrafikk. I et land som Norge, hvor sykkelbruken er betydelig mindre, betrakter vi det nærmest som naturgitt at man i disse landene bruker sykkel til mange av reisene. Slik er det ikke. Vel har disse landene både en topografi og et klima som ligger til rette for sykling, men den høye sykkelandelen skyldes i minst like stor grad bevisst satsing og tilrettelegging for sykkeltrafikk over lang tid.

Ved behandlingen av Nasjonal transportplan 2006 – 2015 vedtok Stortinget også en Nasjonal sykkelstrategi. Denne sier i klartekst at man ønsker at en større andel av reisene i fremtiden skal foregå med sykkel. Statens vegvesen har fått et spesielt ansvar for å gjennomføre dette. Strategien er nå i ferd med å bli implementert i Vegvesenets handlingsplaner.

Samferdsels sykkelekstra er et samarbeid mellom tidsskriftet Samferdsel og Statens vegvesen. Hensikten med heftet er å presentere erfaringer fra Norge og utlandet når det gjelder tilrettelegging for sykkeltrafikk, til nytte og inspirasjon for alle som arbeider med dette feltet.

Dette er innholdet i Samferdsel Sykkelekstra:

 

3          Samferdselsminister Torild Skogsholm: Konkrete mål forplikter. Av Harald Aas

4          Sykkelstrategien integrert i Vegvesenets handlingsprogram

6          Regionvegsjef Andreas Setsaa: Sykkel må tas på alvor som transportmiddel. Av Harald Aas

8          Europeiske efaringer: Flere syklister gir lavere ulykkesrisiko  - og betydelige helseeffekter. Av Thomas Krag

14        Odense: Sykkelprosjektet som senket helseutgiftene. Av Gyda Grendstad

16        Stockholm: Sykkelandelen fordoblet på 10 år. Av  Olav Kasin

19        Systematisk arbeid over lang tid gir resultater. Av Thomas Krag

20        Byrådsleder Erling Lae: En ekstra sykkel i byen er en bil spart. Av Harald Aas

22        ATP: Nytt verktøy i sykkelplanleggingen. Av Henning Lervåg og Kari Skogstad Norddal

26        Sykkeltellinger gir grunnlag for systematisk planlegging. Av Anders Dalen og Kjell Johansen

28        Sykkelveginspeksjoner. Av Arve Kirkevold

30        Sykling mot kjøreretningen bedrer fremkommeligheten – og sikkerheten. Av Elin Ødegård

32        Valg av sykkel viser hvem vi er. Av Guro Berge

36        Ordfører Oddvar Skisland: Sykkelbruk kan jevne ut helseforskjeller.  Av Harald Aas

27        Sykkelsatsing i Kristiansand. Av Elisabeth A. Helle

DEBATTREGLER I SAMFERDSEL
Har du synspunkter på denne saken, så kom gjerne med dem her i kommentarfeltet! Det du skriver vil i de fleste sammenhenger fremstå som mer interessant og troverdig dersom du skriver under fullt navn. Hold deg til saken, vis respekt og raushet overfor andre og deres meninger. Husk at det du skriver kan bli lest av mange!

Ytringer som inneholder trusler eller annen form for sjikane, vil bli fjernet.

Vennlig hilsen
Samferdsel-redaksjonen

comments powered by Disqus

Ansvarlig redaktør:  Kommunikasjonssjef Harald Aas, E-post: ha@toi.no  |  Personvern

Designet og utviklet av CoreTrek AS