Du er her

Nr 8 - Oktober 2005

  • Samferdselspolitikk er ikke for prinsippryttere

    Hun ønsker seg en liberal SV’er som sin etterfølger – om noen slike finnes. Samferdselspolitikk er for viktig til å overlates til prinsippryttere. Skal vi få en effektiv kollektivtrafikk, tryggere veger og en mer miljøvennlig transport, må det nytenkning til – og mot og evne til å gå utradisjonelle veger for å nå viktige mål.
  • Politikerne har liten tillit til regnestykkene

    Det store flertallet av samferdselskomiteens medlemmer har ikke tillit til flere av de virkningsberegningene som etatene skal styre etter ved gjennomføring av Nasjonal transportplan. ”Det er litt sånn at vi har på en måte mistet troen på de beregningene som departementet foretar”, sier et av medlemmene i samferdselskomiteen.
  • Flere ulykker med sykkelveger

    Antallet sykkelulykker øker med 35 prosent når man bygger en ny sykkelveg i by, viser en ny undersøkelse utført ved Aalborg Universitet. Samtidig øker antallet skadde og drepte syklister med 30 prosent. Aller farligst er det i vegkryss. Der øker antallet ulykker med hele 44 prosent.
  • Tweets

Ansvarlig redaktør:  Kommunikasjonssjef Harald Aas, E-post: ha@toi.no  |  Personvern

Designet og utviklet av CoreTrek AS