Du er her

Nr 4 - Mai 2005

 • Trender i trafikken: Rikingene kjører fortest

  Folk med høy inntekt råkjører mest i trafikken, men i tettbygde strøk holder de seg mer i skinnet. Dette kommer frem i en ny spørreundersøkelse om nordmenns holdninger og atferd til trafikksikkerhet. Undersøkelsen viser også at promillegrensen på 0,2 får økende aksept i befolkningen, men vi blir dårligere til å bruke refleks.
 • Norsk vegpolitikk etter 1940: Stykkevis og delt?

  Norge har i hele etterkrigstiden vært et rikt land preget av befolkningsvekst, sentralisering og økt velferd blant annet i form av massebilisme. Likevel har landet et svakt utbygd vegnett, særlig der folk bor og ferdes. I det meste av perioden ble det gitt høyest prioritet til bygging av veier i distriktene. Slik konkluderer Sverre Knutsen og Knut Boge i sin bok, Norsk vegpolitikk etter 1960. Boka ble presentert på en pressekonferanse i Oslo, 27. April 2005.
 • Bergen og Oslo: Bedre fremkommelighet - men trafikkøkning truer

  Hovedvegutbyggingen i Bergen har gitt radikalt forbedret framkommelighet. Fra vest og nord, hvor var det var lange køer i rushtida, er køene nå borte. I Oslo er det imidlertid små endringer i framkommeligheten i rushtida. Framkommeligheten er likevel bedret for de tre fjerdedelene av trafikken som avvikles utenfor rushtida. Økt vegstandard, planfrie kryss og høyere fartsgrense har bidratt til dette.
 • Jernbane: Konkurranseutsetting krever tid

  Konkurranseutsetting av jernbanetjenester i Sverige har vært overveiende positivt. Ut fra våre erfaringer tror jeg imidlertid man i Norge gjør en stor feil når man låser tidsplanen og prosessen så hardt som man gjør. I Sverige er det 20 år siden man startet prosessen, og fortsatt er bare 45 prosent av drift og vedlikeholdsoppgavene konkurranseutsatt, sier rådgiver Jan Brandborn til Samferdsel.
 • Effektive terminaler skal gi mer godstransport til sjø og bane

  Transportetatene og næringen har i fellesskap startet et prosjekt for å se på potensialet for effektivisering av norske terminaler. Et omfattende analysearbeid skal identifisere beste praksis innen terminaldrift. Resultatene skal være direkte anvendbare til forbedringstiltak for terminalaktørene samt gi innspill til transportetatene i plan- og utredningsarbeidet for neste NTP (Nasjonal transportplan). Prosjektet har et totalbudsjett på 4,5 mill. kroner og vil pågå i et år.
 • Tweets

Ansvarlig redaktør:  Kommunikasjonssjef Harald Aas, E-post: ha@toi.no  |  Personvern

Designet og utviklet av CoreTrek AS