Du er her

Nr 1 - Februar 2005

 • Bruk av transportanalyser kan være til hinder for bærekraftig byutvikling - selv om modellene blir bedre

  I en artikkel i Samferdsel nr 9/2004 diskuterte jeg bruk av transportanalyser i byplanleggingen. Konklusjonen var at bruk av transportanalyser i byplanleggingen fungerer som et hinder for en reell vurdering av alternative virkemidler til veibygging, og at dette fremmer tilrettelegging for vekst i biltrafikken.
 • Harald Norem, NTNU: Viktig at forskningsmidlene brukes for å sikre rekrutteringen

  -Forskningsmidler bør brukes strategisk for å sikre rekruttering og oppbygging av kompetanse hos unge medarbeidere. Det mener professor Harald Norem ved Institutt for bygg, anlegg og transport ved NTNU. Han frykter en forgubbing av fagmiljøene og at økt konkurranseutsetting av forskningen vil gjøre det vanskeligere å rekruttere og bygge opp kompetanse hos unge medarbeidere.
 • Vegvesenet utarbeider forskningsstrategi

  Statens vegvesen er i gang med å utarbeide en ny FoU-strategi. Etaten vil i fremtiden kun inneha faglig spisskompetanse på områder som er spesielt viktige for vegvesenet, eller på områder hvor det ikke er naturlig at andre har slik spisskompetanse. Ellers vil man satse på å kjøpe kompetansen ute i markedet, opplyste vegdirektør Olav Søfteland på de årlige kursdagene på NTNU i Trondheim i begynnelsen av januar.
 • Frankrike satser på trikk og metro, men det koster

  I forbindelse med etablering av bybanen i Bergen, blir ofte Frankrike trukket fram som eksempel på fremtidsrettet satsing på trikk, bybane eller metro. Problemet er bare at man i Frankrike bruker mer penger på slike systemer enn det norske byer av samme størrelse sannsynligvis vil være i nærheten av å bruke i noen gang.
 • Finpusser lederegenskapene før drømmejobben

  Den 1. mars overtar Lasse Fridstrøm som ny instituttsjef ved Transportøkonomisk institutt. –Dette er en jobb jeg har hatt lyst på lenge. Samtidig blir det veldig utfordrende, mer utfordrende enn den jobben jeg har i dag, sier den høyt profilerte avdelingsdirektøren i Konkurransetilsynet.
 • TØIs kvalitetssikring av bybaneprosjektet

  Beregningene til Statens vegvesen som viser at bybanen i Bergen vil kreve 200-250 millioner kroner mer i årlige tilskudd til kollektivtrafikken enn det som gis i dag, får ingen støtte fra Transportøkonomisk institutt. TØI har kvalitetssikret bybaneprosjektet på oppdrag fra Samferdselsdepartementet, og er kommet til at behovet for økt driftstilskudd heller ligger i størrelsesorden 17-20 millioner kroner pr år.
 • Tweets

Ansvarlig redaktør:  Kommunikasjonssjef Harald Aas, E-post: ha@toi.no  |  Personvern

Designet og utviklet av CoreTrek AS