Du er her

Nr 3 - April 2002

 • Færre kommuner - flere tunneler

  Dersom infrastrukturprosjekter gjør det mulig å slå sammen kommuner kan dette øke den samfunnsøkonomiske nytten ved slike prosjekter. Gevinstene ved å slå sammen Aukra og Midsund i Møre og Romsdal er imidlertid ikke store nok til å forsvare bygging av fast forbindelse mellom disse øykommunene.
 • Varemottaket - den glemte bakgård

  Det fysiske slitet og psykiske stresset som arbeidstakerne innen distribusjon av varer ofte er utsatt for, er dessverre lite fokusert og dårlig kjent. Arbeidsmiljøet deres er dermed blitt forsømt. Sjåførene skvises ofte mellom kundens forventning til service, regelverket om levering av mat (IK-mat) og regelverket som gjelder helse, miljø og sikkerhet (HMS)
 • IKT-løft nødvendig for norsk transport

  Overgangen til elektronisk handel og forretningsdrift i samfunnet vil favorisere de transportvirksomhetene som er profesjonelle på det ”elektroniske markedet”. Et ”IKT-løft” må til for å sikre landet det transporttilbudet som det trenger.
 • Bygging av gang- og sykkelvegnett mer lønnsomt enn de fleste vegprosjekter

  Den samfunnsøkonomiske nytten av et sammenhengene gang-og sykkelvegnett i norske byer er trolig minst 4-5 ganger større enn kostnadene og har høyere lønnsomhet enn de fleste vegprosjekter. Dette går fram i en rapport fra Transportøkonomisk institutt. Økt gang- og sykkeltrafikk gir blant annet betydelige helsegevinster og redusert sykefravær, noe som ikke tidligere har vært tatt med i denne typen analyser.
 • Tweets

Ansvarlig redaktør:  Kommunikasjonssjef Harald Aas, E-post: ha@toi.no  |  Personvern

Designet og utviklet av CoreTrek AS