Du er her

Nr 4 - Mai 2002

 • Kollektivtransportministeren

  Anbud, resultatavhengige kvalitetskontrakter og incitamentbasert statlig finansieringsordning for kollektivtrafikken. Dette vil være nøkkelbegreper i arbeidet for å få fart på kollektivtransporten, ifølge stortingemeldingen som nettopp er lagt fram.
 • Statistikktips: Prisene på kollektivtransport økte mer enn bilkostnadene

  Kostnadene med å reise med buss i Norge har steget mer enn kostnadene med å bruke privatbil i tidsrommet 1991 – 2002. Størst økning har det imidlertid vært i flyprisene.
 • Benchmarking - metode for forbedringer

  Benchmarking er en organisatorisk læringsprosess og noe langt mer omfattende enn sammenligning av tall og rangering av bedrifter. Gjennom de to EU-prosjektene BEST (Benchmarking European Sustainable Transport) og BOB (Benchmarking of Benchmarking) har TØI jobbet med dette de to siste årene. Denne artikkelen gir en kort innføring i benchmarking som metode for å skape forbedringer.
 • Winterthur: Sykling mot enveiskjøring en selvfølge

  Norge er et av de få landene i Europa hvor det ikke er tillatt å sykle mot enveiskjøring. I sykkelbyen Winterthur i Sveits rister de på hodet over den norske frykten for at dette skulle kunne føre til flere ulykker.
 • Vegvesenets får mye sikkerhet ut av hver krone

  Trafikksikkerhetstiltak på vegnettet iverksettes i stor grad der hvor det er stor trafikk og mange ulykker. Det viser en kartlegging av tiltak på riksveger gjennomføret av TØI i samarbeid med Vegdirektoratet.
 • Tweets

Ansvarlig redaktør:  Kommunikasjonssjef Harald Aas, E-post: ha@toi.no  |  Personvern

Designet og utviklet av CoreTrek AS