Du er her

Nr 5 - Juni 2002

 • Etterprøving av store investeringer i samferdselssektoren

  Et stort forskningsprosjekt i Danmark har evaluert planlegging, implementering og evaluering av store internasjonale transportinvesteringer – blant annet for å forsøke å finne årsaken til de mange store budsjettoverskridelsene. Nå er en liknende studie under oppseiling i Norge. Forskningsleder Sverre Strand oppsummerer i denne artikkelen resultatene fra første del av den danske undersøkelsen
 • Regional planlegging - balansegang på slakk line

  Det er stort sprik mellom intensjoner og praksis når det gjelder regional planlegging i Norge. Fylkeskommunen balanserer på slakk line når det gjelder planarbeidet og er avhengig av at kommunene og staten, som holder i linen, stiller opp som lojale medspil-lere. Dette er ikke alltid tilfelle. Til tross for mange reformforslag de siste 40 år for å styrke regional planlegging har lite skjedd.
 • "Agressive sosiale avvikere" er vanskelig å påvirke

  Unge bilførere har i gjennomsnitt høy risiko i trafikken. Dette betyr ikke at alle 18-19 åringer med nyutskrevet førerkort er en fare for seg selv og andre ute på vegen. Ny forskning viser at spesielt to grupper ungdom, ”de sosialt avikende” og ”de agressive”, bidrar til å ødelegge statistikken. Ungdommene i disse gruppene er også de som er vanskeligst å nå med trafikksikkerhetskampanjer.
 • Større reisevaneundersøkelse gir nye analysemuligheter

  Vel 20.000 personer er blitt intervjuet i den nye nasjonale reisevaneundersøkelsen (RVU2001) hvor datainnsamlingen nå er avsluttet. Dette er atskillig flere enn tidligere, og gir økte analysemuligheter. Transportøkonomisk institutt er som tidligere faglig ansvarlig for undersøkelsen
 • Knut Østmoe tilsatt som instituttsjef for ny periode

  Norske forskningsinstitutter kan i fremtiden bli nødt til å konkurrere om forskningsprosjekter i et internasjonalt marked i betydelig større grad enn i dag. For Transportøkonomisk institutt betyr det at vi må videreutvikle de feltene hvor vi har spisskompetanse, sier Knut Østmoe. Han er nå tilsatt som instituttsjef på TØI for en ny 6-års periode.
 • Fremtidens trafikanter - krevende kollektivkunder?

  Analyser av ulike trafikantgrupper kan type på at kollektivtransporten vil møte mer krevende kunder i fremtiden. Ungdom stiller blant annet høyere krav til standarden på kollektivtilbudet enn andre grupper, viser analyser gjennomført av TØI på oppdrag fra Vegdirektoratet.
 • Tweets

Ansvarlig redaktør:  Kommunikasjonssjef Harald Aas, E-post: ha@toi.no  |  Personvern

Designet og utviklet av CoreTrek AS