Du er her

Nr 8 - Oktober 2002

 • Øvelseskjøringen bør minst fordobles

  Øvelseskjøring hos unge bilførere som skal ta sertifikat er svært viktig, men den bør være atskillig mer omfattende enn i dag. Hvis ikke kan selve øvelseskjøringen produsere flere ulykker enn den sparer, viser en ny undersøkelse fra Transportøkonomisk institutt.
 • Snever debatt om trikkekutt

  Oslo kommune, Oslo Sporveier og Staten er alle skyld i de problemene som kollektivtransporten i Oslo sliter med. Forskningsleder Bård Norheim ved Transportøkonomisk institutt er skuffet over at de grunnleggende spørsmålene omkring kollektivtransporten i Oslo ser ut til å drukne i en følelsesmessig og forenklet ”nei til bussen – ja til trikken” debatt.
 • Samferdselspolitikkens betydning for fylkeskommunen som regional utviklingsaktør

  Regjeringen ønsker å gjøre fylkeskommunen til en viktig regional utviklingsaktør, og har satt kniven på fylkeskommunenes strupe; synlige resultater skal vises raskt. Større frihet i disponeringen av de regionale og distriktspolitiske utviklingsmidlene samt større påvirkningskraft når det gjelder prioritering av riksvegnettet utenom stamvegene er viktige virkemidler som fylkeskommunen får til rådighet. Endringene som finner sted gir håp om en enklere, mer strategisk og helhetlig regional planlegging og gjennomføring
 • Skarpere lut må til for å gjenreise kollektivtrafikken

  Kreativitet er et nøkkelord. I tillegg bør man satse på full etableringsfrihet slik at det kan bli en effektiv konkurranse om kundene. Fylkeskommunene har vist sin utstrekkelighet og må kobles ut fra styringen av kollektivtrafikken, skriver to av kollektivtrafikkens nestorer, Hans Jacob Eide og Erling Sæther i denne artikkelen om hva som er nødvendig for å gjenreise kollektivtrafikken i Norge. Ny lovgivning og nye organisasjonsformer vil stå sentralt, og det vil måtte legges langt større vekt på direkte innsats overfor markedet.
 • Økt kontroll kan gi færre trafikkulykker - gratis

  Trafikkulykkene er et stort samfunnsproblem, men antall drepte og skadde kan reduseres sterkt gjennom økt kontrollaktivitet uten at det koster staten et øre, skriver sosialøkonom Kristen Knudsen i denne artikkelen. Trafikkontroll kan gjøres selvfinansierende og bøtene belaster ikke betalerne på samme måte som skatt. Til nå er det ikke tatt hensyn til at dette setter trafikkontroll i en særstilling blant offentlige aktiviteter
 • Tweets

Ansvarlig redaktør:  Kommunikasjonssjef Harald Aas, E-post: ha@toi.no  |  Personvern

Designet og utviklet av CoreTrek AS