Du er her

Polcorridor kan revolusjonere godstrafikken på kontinentet

Tyskland er i ferd med å bli en skikkelig flaskehals når det gjelder godstransport på veg og jernbane og en hodepine for nordiske bedrifter som eksporterer til Syd-Europa. Hvorfor ikke la trafikken gå gjennom Polen, tenkte forsker Johnna Ludvigsen ved Transportøkonomisk institutt for ett år siden. Nå er forsknings- og utviklingsprosjektet ”Polcoridor logchain study” etablert med en finansiell ramme på hele 110 millioner kroner fordelt på 26 partnere i 9 land.

Venn tipset!

Din venn har blitt sendt en e-post om denne artikkelen.

Tips en venn

Av Harald Aas

Når man ser på kartet er det nesten så man tenker: Hvorfor har ingen tenkt på dette tidligere? Idéns enkelhet og rette timing samt Ludvigsens inngående kjennskap til transportsektoren og ukuelige pågangsmot er sannsynligvis mye av forklaringen på at det i løpet av ett år har vært mulig å danne et consortium med så mange deltakere og et budsjett på hele 110 millioner kroner. I stedet for at gods sendes med tog eller lastebil gjennom Tyskland som allerede er overbelastet, vil man i dette prosjektet forsøke å etablere en intermodal transportkorridor mellom Nord-Europa og Syd- Europa gjennom Polen, Tsjekkoslovakia og Østerrike. Gjennom et samarbeid med store transportfirmaer håper man å få et etablert et feedernettverk med lastebiler, jernbane og båt fra byer i Norge, Sverige og Finland til et stort godssenter i Szczecin Swinoujscie nord i Polen. Derfra er planen at godset skal lastes over på et nytt togtilbud kalt ”Blue Shuttle Train” mellom Swinoujscie og Wien. Gods til Romania, Bulgaria, de Baltiske landene samt til det nordre Hellas vil bli sendt videre via en godssentral i Budapest. Gods til Nord-Italia , Slovakia, Slovenia og Croatia vil bli distribuert fra terminalen i Wien og sendt videre med lastebil, jernbane eller kanallektere. Dersom man lykkes med å etablere denne multimodale transportkorridoren kan det får stor betydning for norske eksportører og importører.

- Jeg fikk idéen for litt over ett år siden, sier Johanna Ludvigsen, som da var ferdig med sin doktorgrad og jobbet med nordiske vareprodusenter og logistikkbransjen. På en konferanse i Hellas kom hun i kontakt med polske kollegaer som fortalte at det i Polen nå er stor ledig transportkapasitet i jernbanenettet, i motsetning til i Tyskland hvor trafikken er i ferd med å korke seg. Økonomisk omstilling har gjort at godstrafikken på jernbanen i Polen har falt med 70 prosent de siste 10 årene.

Jernbaneverket var de første som viste interesse for prosjektet. Deretter kom Forskningsrådet på banen som en solid støtespiller. Forskningsrådet finansierer omkring 10 prosent av prosjektet eller 10-11 millioner kroner over de tre årene som prosjektet er tenkt å vare. Den europeiske jernbaneunionen UIC tente også på prosjektet og nå ved oppstarten er det blitt hele 26 samarbeidspartnere i 10 land, et betydelig kontaktnett hvor trådene samles i Johanna Ludvigsen hånd.

”The Blue Shuttle Train “ vil bli organisert som et selskap eid av Polish State Railways, Czech Railways og Austrian Fedraal Railways Carego Division i samarbeid med Hungarian State Railways. Samarbeidspartnerne skal både bidra med skinnekapasitet og rullende materiell. til dette høyhastighets- og høyfrekvente blokktoget som også skal ha høy punktelighet. Et av konkurransefortrinnene til denne transportkorridoren er at det ikke vil bli stopp på grensene. I tillegg satser man på høy hastighet, høy frekvens, høy punktelighet og stor transportkapasitet. Det vil også bli mulig for kunden å sjekke on-line hvor godset til enhver tid befinner seg, man tenker seg et bredt spekter tjenester og servidcenivåer for ulike kunder og en sentralisert booking-service. Man vi også arbeide med å etablere effektive feedersystemer for å mate gods inn på denne tog-pendelen.

Forskningsprosjektet er delt inn i tre faser. Første fase vil konsentrere seg om å kartlegge markedsmulighetene for togpendelen ”Blue Shuttle Train”, vurdere kvaliteten på eksisterene jernbanetjenester i Polen, Tsjekkia, Østerrike og Ungarn, samt eksisterende feeder-forbindelser. I tillegg skal man utrede hvilke funksjonelle egenskaper som ”Blue Shuttle Train” bør ha. I løpet av 2002 vil man også gjennomføre en benchmarking hvor man sammenlikner det planlagte tilbudet med andre eksisterende transporttilbud.

I 2003 går prosjektet inn i neste fase med utvikling av produktdesign, driftsopplegg og forretningsstrategier samt videre arbeid med å knytte denne sentrale tranportkorridoren til de omkringliggende systemene. I siste fase av prosjektet i 2004 er tanken at man skal starte prøvedrift med ”Blue Shuttle Train” og også prøve ut sju internasjonale transportkorridorer mellom nord og syd basert på dette tilbudet. Ved avslutningen av prosjektet vil det bli lagt betydelig vekt på å dokumentere og spre resultatene fra prosjektet, sier Johanna Ludvigsen..

Prosjektet vil bli sluttført i 2004, samtidig som EU etter planen utvides østover.

DEBATTREGLER I SAMFERDSEL
Har du synspunkter på denne saken, så kom gjerne med dem her i kommentarfeltet! Det du skriver vil i de fleste sammenhenger fremstå som mer interessant og troverdig dersom du skriver under fullt navn. Hold deg til saken, vis respekt og raushet overfor andre og deres meninger. Husk at det du skriver kan bli lest av mange!

Ytringer som inneholder trusler eller annen form for sjikane, vil bli fjernet.

Vennlig hilsen
Samferdsel-redaksjonen

comments powered by Disqus

Ansvarlig redaktør:  Kommunikasjonssjef Harald Aas, E-post: ha@toi.no  |  Personvern

Designet og utviklet av CoreTrek AS