Du er her

Nr 1 - Februar 2002

 • Redningsutstyret på passasjerfergene lite effektivt i dårlig vær

  Redningsutstyret på store passasjerferjer er ikke godt nok til å hindre en ny Estonia-katastrofe dersom passasjerene må evakueres i dårlig vær vinterstid. Bare omkring halvparten av passasjerene vil sannsynligvis kunne reddes i en situasjon med tre meter høye bølger vinterstid. Dette viser nye modellberegninger utført ved Kungliga Tekniska Høgskolan (KTH) i Stockholm. Barn og eldre er de som er mest utsatt.
 • Polcorridor kan revolusjonere godstrafikken på kontinentet

  Tyskland er i ferd med å bli en skikkelig flaskehals når det gjelder godstransport på veg og jernbane og en hodepine for nordiske bedrifter som eksporterer til Syd-Europa. Hvorfor ikke la trafikken gå gjennom Polen, tenkte forsker Johnna Ludvigsen ved Transportøkonomisk institutt for ett år siden. Nå er forsknings- og utviklingsprosjektet ”Polcoridor logchain study” etablert med en finansiell ramme på hele 110 millioner kroner fordelt på 26 partnere i 9 land.
 • Dagens støyregelverk: Mye skrik og lite ull?

  Støy er i dag det miljøproblemet som plager flest personer i Norge. Myndighetene har et ambisiøst mål om at støyplagene skal reduseres med 25 prosent innen 2010. Med dagens regelverk og satsing vil man imidlertid ikke være i nærheten, av å nå et slikt mål, konkluderer en forskningsrapport fra TØI og Miljøakustikk AS.
 • Samferdselskomitéen kritisk til utformingen av NTP

  Medlemmene av Stortingets samferdselskomité opplevde Nasjonal transportplan 2002- 2011 (NTP) som svært vanskelig tilgjengelig og brukte i liten grad den metoden og planleggingsformen dokumentet bygde på da de behandlet planen. Det viser en evaluering utført ved Transportøkonomisk institutt.
 • Tweets

Ansvarlig redaktør:  Kommunikasjonssjef Harald Aas, E-post: ha@toi.no  |  Personvern

Designet og utviklet av CoreTrek AS