Du er her

Nr 7 - September 2002

 • Hydrogen er fremtidens drivstoff - og vil være det i 50 år til!

  De teknologiske utfordringene er i ferd med å løses når det gjelder hydrogen som frem-tidig drivstoff, men de samfunnsmessige barrierene mot et slikt skifte er så store at ”hydrogensamfunnet” sannsynligvis ligger minst 50 år fram i tid, skriver dr. ing Erling Holden i denne artikkelen.

 • Færre plages av støy og forurensing

  Nordmenn er et støyplaget folk. Hele 1 million mennesker var i 2001 i større eller mindre grad var plaget av støy ute ved boligen, mens 400 .000 var plaget inne i boligen. Men utviklingen går i riktig retning. Støyproblemet er noe redusert siden 1997, særlig er det færre som er plaget av flystøy. Flyttingen av hovedflyplassen fra Fornebu er trolig en av grunnene. Antallet som er plaget av forurensning er også redusert, ifølge data fra levekårsundersøkelsen
 • RVU 2001: Lengre innkjøpsreiser og mer bilbruk

  Mens vi for 10 år siden i gjennomsnitt reiste fem kilometer for å gjøre våre innkjøp av dagligvarer, reiser vi nå åtte kilometer. Butikkdød i grisgrendte strøk er en viktig årsak til en økte reiselengden, men vi blir også stadig mer selektive i våre innkjøp, og velger oftere å kjøre til kjøpesenteret fremfor å gå til nærbutikken
 • RVU 2001: Arbeidsreisene strukturerer folks hverdag - og skaper trafikkproblemer

  Arbeidsreisene er sentrale i forhold til organiseringen av hverdagslivet, og samfunnsmessig har de store konsekvenser ved at de er dimensjonerende for kapasiteten i veg- og kollektivsystemet
 • RVU 2001: Offentlig ansatte reiser hyppig på kurs og konferanser

  Forretningsreiser for offentlig og privat ansatte varierer veldig. Mens nærmere halvparten reisene som offentlig ansatte gjør skjer i forbindelse med kurs og konferanser, er bare hver fjerde forretningsreise for privat ansatte en konferansereise
 • Individuell kollektivtransport til Forenbu?

  Et av verdens første system med PRT – eller ”sportaxi” – kan bli løsningen på kollektivtrafikkutfordringen til Fornebu. Telenor og Statkraft arbeider nå med å etablere et konsortium for utredning, bygging og drift.
 • RVU 2001: Vi reiser fortere og lengre - og bruker fortsatt mest bil

  Det norske folk blir stadig mer mobile – og bilen blir en stadig mer integrert del av hverdagen vår. Den nye reisevaneundersøkelsen (RVU 2001) viser at Ola og Kari nå reiser litt lengre hver dag enn for fire år siden, og vi reiser litt fortere noe som gir oss økt geografisk rekkevidde. Tiden vi daglig bruker på å forflytte oss har endret seg relativt lite. Selv for 100 år siden var daglig reisetid omkring en time. I dag er den 62 minutter.
 • Tweets

Ansvarlig redaktør:  Kommunikasjonssjef Harald Aas, E-post: ha@toi.no  |  Personvern

Designet og utviklet av CoreTrek AS