Du er her

Fornebubane = Ringeriksbane

Dette er et forslag til hvordan to store infrastrukturprosjekter kan bli til ett. Undertegnede har ingeniør-bakgrunn utenom jernbane og infrastruktur og ønsker å bidra med et konstruktivt innspill.

Venn tipset!

Din venn har blitt sendt en e-post om denne artikkelen.

Tips en venn

Debatt-vignettDet er åpenbart at en utbygging slik denne teksten beskriver vil være meget kompleks og omfattende. Denne teksten fokuserer primært på muligheter og ringvirkninger. En vesentlig fordel er at toglinjer til Ringerike og Fornebu kan bygges ut uten å berøre Sandvika og Lysaker stasjon.

Kart

 

I sum vil en bane fra Fornebu til Ringerike fjerne mye biltrafikk i området vest for Oslo

Se på vedstående kart. En kollektivtrasé til og fra Fornebu går på tvers av togtrafikken vest for Oslo. Det gjør også en kollektivtrasé til og fra Ringerike. Forslaget er å se de to prosjektene i sammenheng, og at det bygges én togforbindelse – RF-banen – mellom Ringerike og Fornebu.

Fordelene er mange. Ett prosjekt må prosjekteres, ikke to. Næringslivet på Fornebu får forbindelse til boligområder som i dag ikke har skinnegående kollektivtrafikk. Steder som Bærums Verk, Lommedalen og Sollihøgda er langt fra tog og langt fra E18. Det skaper mye biltrafikk i tett bebygde områder. Store områder i Bærum kan legges ut for salg og delfinansiere en togutbygging.

En slik RF-bane går utenom Lysaker og Sandvika. Det har fordeler og ulemper. Ulempene er at det må lages nye knutepunkt. En fordel er at man slipper kompliserte utbygginger enda en gang der det allerede er mye trafikk. Lysaker og Sandvika har ting til felles som gjør store prosjekter vanskelige. De har begge en eller to elver, en innsjø eller en fjord, de har stor biltrafikk i alle retninger, og de har togstasjoner som ligger høyt over bakken. RF-banen kan realiseres uten trafikkavbrudd og ombygging på disse store stasjonene.

I stedet kan en RF-bane få andre tilknytninger. De kan starte enkelt og utvides ved behov. Til å begynne med får en tunnel fra Fornebu underjordiske stasjoner under Stabekk og Bekkestua. Påbygningsmulighetene er mange. Eksisterende Stabekk stasjon kan bli et transitt-område for passasjerer mellom eksisterende og ny togforbindelse.

Senere kan det utvides med diagonaler, underjordiske togspor som forbinder RF-banen med eksisterende tunnel. Nord-diagonalen gjør to ting. Den lar Bergensbanens tog gå fra Skøyen og Lysaker nordover mot Hønefoss uten å ta veien om Drammen. Nord-diagonalen tillater også skinnegående pendlertrafikk fra Sundvollen og Bærums Verk ut og inn av Oslo.

På motsatt side av tunnelkrysset gir Sør-diagonalen pendlertrafikk fra Spikkestad, Asker og Sandvika til Fornebu. Øst-diagonalen lar trafikk gå fra Oslo via Lysaker til Fornebu under bakken.

En annen mulighet er Vest-diagonalen. Den gjør det mulig med en kollektiv ringbane fra Drammen via Sandvika, Bekkestua, Hønefoss og Vikersund tilbake til Drammen. Dette vil knytte sammen boligområder og næringsliv med en rundtur på en til halvannen time.

En stykkevis utbygging er mulig, og vil gi stor nytteverdi fra første byggetrinn. Metro/lokaltog mellom Fornebu, Stabekk og Bekkestua er en god start. Deretter videre til Lommedalen og Hønefoss. Uavhengig av dette kan diagonalene bygges ut.

I sum vil en bane fra Fornebu til Ringerike fjerne mye biltrafikk i området vest for Oslo. Nye boligområder kan bygges ut langt fra dagens sprengte E18. Togtrafikken på denne banen vil ikke stjele kapasitet fra de høyt belastede tunnelene som allerede ligger under Oslo og Bærum.

DEBATTREGLER I SAMFERDSEL
Har du synspunkter på denne saken, så kom gjerne med dem her i kommentarfeltet! Det du skriver vil i de fleste sammenhenger fremstå som mer interessant og troverdig dersom du skriver under fullt navn. Hold deg til saken, vis respekt og raushet overfor andre og deres meninger. Husk at det du skriver kan bli lest av mange!

Ytringer som inneholder trusler eller annen form for sjikane, vil bli fjernet.

Vennlig hilsen
Samferdsel-redaksjonen

comments powered by Disqus

Ansvarlig redaktør:  Kommunikasjonssjef Harald Aas, E-post: ha@toi.no  |  Personvern

Designet og utviklet av CoreTrek AS