Du er her

Gratulerer Norge

Når norske utøvere høster de gjeveste medaljer internasjonalt i sportslig sammenheng, blir det gjerne mye jubel og ståhei her i landet …

Venn tipset!

Din venn har blitt sendt en e-post om denne artikkelen.

Tips en venn

Leder-vignettDa Norge denne uken stakk seg frem som et ledende land innen trafikksikkerhet, fikk det såpass liten oppmerksomhet i nyhetsmediene at det nok gikk en god del nordmenn hus forbi.

Forståelig nok, kanskje. Det kan vel ha sammenheng med at det er lettere å la seg begeistre av hva superstjerner oppnår enn over hva et i denne sammenheng mer ansiktsløst land oppnår.

Uansett, det finnes mange som er takknemlige over å høre hjemme i et Norge der trafikksikkerheten har høy prioritet.

Og mange av dem som i den ene eller annen sammenheng arbeider med trafikksikkerheten her i landet, føler nok stolthet og glede over at Norge denne uken ble utpekt som vinner av den europeiske trafikksikkerhetsprisen «Road Safety PIN Award for Outstanding Progress in Road Safety».

Les også: Norge vinner trafikksikkerhetspris

 

Statistikken hadde sett veldig mye mindre stygg ut hvis all verdens land var like gode som Norge på trafikksikkerhet.

Statistikk viser at langt, langt over en million av verdens mennesker årlig omkommer i trafikkulykker – og at mange ganger så mange blir skadet i trafikken. Statistikken hadde sett veldig mye mindre stygg ut hvis all verdens land var like gode som Norge på trafikksikkerhet.

Mange – vegvesenfolk, byråkrater, politikere, pådriverorganisasjoner og forskere inkludert – er blant dem som kan takkes for det trafikksikkerhetsnivået vi har i Norge. Da pristildelingen var et faktum, fant samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen, korrekt nok, anledning til å poengtere at «også trafikantene fortjener en stor del av æren,»

Ja, trafikantene også, for det er på sett og vis en hel kultur det her er snakk om. I Norge, i sterkere grad enn i mange andre land, har trafikksikkerhet festet seg i folket som et viktig hverdagstema.

Samferdsel utgis av Transportøkonomisk institutt (TØI), men har en så fri redaksjonell stilling at vi ikke føler oss forpliktet til å skrive pent om TØI. I dette tilfellet vil vi likevel, som for øvrig samferdselsministeren gjorde det, nevne TØIs trafikksikkerhetsforskning spesielt (riktignok uten å glemme at det foregår fin trafikksikkerhetsforskning også i andre norske miljøer, eksempelvis SINTEF).

Det er TØI, med støtte fra Statens vegvesen Vegdirektoratet og Samferdselsdepartementet, som står bak Trafikksikkerhetshåndboken, første gang utgitt tidlig i 1980-årene, senere ajourført og revidert – senere også blitt en eksportartikkel i den forstand at den er blitt oversatt til engelsk, finsk, russisk, spansk, portugisisk …

På norsk foreligger den i elektronisk form foruten i papirversjon. Papirversjonen, uansett språk, er en murstein av en bok og for en slags bibel å regne for spesielt interesserte – byråkrater, ulike fagfolk og forskere inkludert.

Norge kan være best på trafikksikkerhet ett år, ikke nødvendigvis aller best det neste året. Det finnes tross alt flere land som jevnt over er gode på trafikksikkerhet – og som arbeider målrettet for å bli bedre.

Så lenge mennesker her i landet, og ellers i verden, omkommer og blir skadet i trafikken, vil vi ikke juble uhemmet over det norske trafikksikkerhetsnivået. Men vi finner det helt på sin plass å gratulere alle dem som har bidradd til det nivået vi her i Norge pr. i dag har oppnådd – alle dem som nå er for prisvinnere å regne.   

samferdsel@toi.no


Skriv inn navn og e-postadresse, så blir du automatisk lagt inn som mottaker av Samferdsels nyhetsbrev.

 
 E-postadresse:      Navn:  
 
 
 

DEBATTREGLER I SAMFERDSEL
Har du synspunkter på denne saken, så kom gjerne med dem her i kommentarfeltet! Det du skriver vil i de fleste sammenhenger fremstå som mer interessant og troverdig dersom du skriver under fullt navn. Hold deg til saken, vis respekt og raushet overfor andre og deres meninger. Husk at det du skriver kan bli lest av mange!

Ytringer som inneholder trusler eller annen form for sjikane, vil bli fjernet.

Vennlig hilsen
Samferdsel-redaksjonen

comments powered by Disqus

Ansvarlig redaktør:  Kommunikasjonssjef Harald Aas, E-post: ha@toi.no  |  Personvern

Designet og utviklet av CoreTrek AS