Du er her

DEBATT:

Har vi råd til å beholde jernbanen?

Ved gjennomgang av gamle notater, kom jeg over The Economist, 3. september, 2011.  Der sto bl.a. følgende artikler: The Great Train Robbery og Railroad to nowhere. Det settes spørsmålstegn ved mulighetene for at de engelske jernbaner kan bli lønnsomme. Man må kunne tillate seg å spørre om forholdene ligger bedre til rette for lønnsom jernbanedrift i Norge.

Venn tipset!

Din venn har blitt sendt en e-post om denne artikkelen.

Tips en venn

Av Erik Heirung
Sivilingeniør, Bekkestua
heirung@hotmail.no

Videre fant jeg en artikkel i Farmand, 2/3 – 1963: Jernbanen dødsdømt? med utgangspunkt i et foredrag undertegnede holdt i Trondhjems Handelsstands Forening 22/1 samme år. Her refereres bl.a. til daværende samferdselsminister Trygve Bratteli, som hadde holdt foredrag om norsk transportpolitikk hvor han hadde fremhevet at fremtiden lå i veitransporten og at jernbanen uvegerlig måtte «nedbygges».  Videre hadde han sagt at 5 år gamle samferdselsplaner burde brennes.  Jernbanens M og R-plan var da 5 år.

Bratteli var en klok mann, men hans etterkommere har ikke fulgt hans råd, noe jernbanens markedsandel bærer vitnesbyrd om. Den er fortsatt godt under 5 %, både for last og passasjerer. Lastebilen konkurrer opp til 500 kilometer (antagelig høyere i mange tilfeller), mens jernbanens hoveddistanser for last ligger i dette området.  Det er annerledes for passasjertrafikken, men busser på gode veier er en hard konkurrent.

Ifølge SSB fraktet jernbanen 9 millioner tonn i 2012, men lastmengden er for nedadgående. Hvilke resultater myndighetenes innsats for å få mer last fra vei til bane og sjø vil gi, er ukjent, men den vil i hvert fall ikke øke jernbanens markedsandel. Uavhengig av dårlig lønnsomhet, kjører jernbanen med enorme investeringer og ansettelse av nye toppdirektører. En lastmengde på under 10 millioner tonn er tross alt ikke større enn at den kan transporteres med 3000 lastebiler og X antall direktører! I 2012 fraktet lastebilene 264 millioner tonn!

Jernbanen får i dag ca. 16 milliarder i tilskudd (totalt). Det burde forlanges at avkastningen fra et slikt beløp dokumenteres, særlig når landet har fått ny samferdselsminister. Mange av investeringene binder også opp fremtidig bruk av penger.  Fra vondt til verre!  Det skulle ringe varselklokker når en virksomhet har praktisk talt samme omsetningsvolum i over 60 år.  I 1946 gikk 5 millioner tonn last med tog (unntatt Ofotbanen).

Sover samferdselspolitikerne? Hva med de andre politikerne?

DEBATTREGLER I SAMFERDSEL
Har du synspunkter på denne saken, så kom gjerne med dem her i kommentarfeltet! Det du skriver vil i de fleste sammenhenger fremstå som mer interessant og troverdig dersom du skriver under fullt navn. Hold deg til saken, vis respekt og raushet overfor andre og deres meninger. Husk at det du skriver kan bli lest av mange!

Ytringer som inneholder trusler eller annen form for sjikane, vil bli fjernet.

Vennlig hilsen
Samferdsel-redaksjonen

comments powered by Disqus

Ansvarlig redaktør:  Kommunikasjonssjef Harald Aas, E-post: ha@toi.no  |  Personvern

Designet og utviklet av CoreTrek AS