Du er her

Leder nr. 9/2014

Inspirerende sikkerhetskultur

For den ene og den andre av oss som ønsker å gjøre fremgang, i privatlivet eller arbeidslivet, kan det være nyttig å hente inspirasjon der inspirasjon er å finne. Hva arbeid for en stadig bedre sikkerhetskultur angår, kan mange finne det fruktbringende å se nærmere på hva som har skjedd og skjer i for eksempel oljeindustrien og luftfarten – og i Formel 1, omtalt som «kongeklassen» innenfor banemotorsport.

Venn tipset!

Din venn har blitt sendt en e-post om denne artikkelen.

Tips en venn

Leder

 

Det som før ble betraktet som ‹verdens farligste sport›, er blitt så sikker at vi nå kan bruke lærdommer derfra som inspirasjon i vårt arbeid for å oppfylle visjonen om null drepte og hardt skadde i trafikken!
Michael W.J. Sørensen

Noen er mer Formel 1-interessert enn andre. Men man behøver ikke være blant de mest interesserte for å finne det spennende – og altså kanskje regelrett nyttig – å lese dette bladets artikkel om de senere tiårs voksende vektlegging av sikkerhet i Formel 1.

Artikkelen er skrevet av Michael W. J. Sørensen. Som forsker og etter hvert også avdelingsleder ved Transportøkonomisk institutt (TØI) har Sørensen arbeidet mye med trafikksikkerhet, han er da også bidragsyter til TØI-publikasjonen Trafikksikkerhetshåndboken, som er utgitt på flere språk og i fagkretser for en slags bibel å regne. Dessuten er nok Sørensen mer interessert enn folk flest i Formel 1. Alt i alt borger dette for at han vet hva han skriver om. 

«Det som før ble betraktet som ‹verdens farligste sport›, er blitt så sikker at vi nå kan bruke lærdommer derfra som inspirasjon i vårt arbeid for å oppfylle visjonen om null drepte og hardt skadde i trafikken!», skriver Sørensen.

Videre fra utviklingen av Formel 1-sikkerheten trekker han frem «en imponerende forbedring, noe som er oppnådd med tiltak rettet mot både bane, bil, fører, redningstjeneste og reglene.»

Noe å hente her for folk som på ulike måter – eksempelvis blant myndigheter og bilindustri – arbeider med sikkerhet i den ordinære veitrafikken? Svaret er utvilsomt ja.

Riktignok har mange innenfor trafikksikkerhets---
arbeidet naturligvis for lengst benyttet seg – bevisst eller ubevisst – av erfaringer, inspirasjon, fra Formel 1. Men nye genera-sjoner trafikksikkerhetsfolk overtar ansvar fra foregående generasjoner og kan med friske øyne tenkes å se noe verdifullt som eldre kolleger ikke har sett.

Det ligger så å si i menneskets natur å forsøke å unngå ulykker, for ulykker kan medføre mye vondt; i vår tid vektlegges det også mer enn før at ulykker, inklusive veitrafikkulykker, kan koste opptil store pengebeløp. Men det er verdt å være seg løpende bevisst noe som historien viser, nemlig at erfaringer og kunnskap styrker mulighetene for å unngå ulykker. 

Sikkerhetskulturen, i veitrafikken og ellers, lever ikke av seg selv. Den må vedlikeholdes og helst videreutvikles ved hjelp av alt som er tilgjengelig. Her kommer farts- og spenningsfylte Formel 1 – muligens overraskende for noen – inn i bildet.

DEBATTREGLER I SAMFERDSEL
Har du synspunkter på denne saken, så kom gjerne med dem her i kommentarfeltet! Det du skriver vil i de fleste sammenhenger fremstå som mer interessant og troverdig dersom du skriver under fullt navn. Hold deg til saken, vis respekt og raushet overfor andre og deres meninger. Husk at det du skriver kan bli lest av mange!

Ytringer som inneholder trusler eller annen form for sjikane, vil bli fjernet.

Vennlig hilsen
Samferdsel-redaksjonen

comments powered by Disqus

Ansvarlig redaktør:  Kommunikasjonssjef Harald Aas, E-post: ha@toi.no  |  Personvern

Designet og utviklet av CoreTrek AS