Du er her

  • Hjem
  • /
    MENINGER
  • /
    Køene ble ikke fjernet under «Det store trafikkeksperimentet»

Køene ble ikke fjernet under «Det store trafikkeksperimentet»

NAFs store trafikkeksperiment er over, og initiativtakerne oppsummerer prosjektet som en stor suksess. De hevder å ha redusert køen inn til Oslo i morgenrushet med 30 %. Som fagmiljø kan vi imidlertid ikke la NAF urettmessig hevde at de har funnet løsningene. Ved å overdrive effektene av «gulrot-tiltak», vanskeliggjør de jobben for dem som forstår at «pisken» også er et nødvendig onde.

Venn tipset!

Din venn har blitt sendt en e-post om denne artikkelen.

Tips en venn

Debatt vignett«Tidenes største trafikkeksperiment» er over. I høst har NAF satt fokus på kø, og de har arbeidet hardt for å synliggjøre hvordan køene kan reduseres. Dette prosjektet har vært meget spennende å følge fra sidelinjen. Vi i Trafikkteknisk senter ved NTNU har fulgt med på prosjektet med stor interesse. NAF og samarbeidspartnerne fortjener all mulig honnør for innsatsen. De har våget å satse på tiltak som i fremtiden kan vise seg å få stor betydning for trafikkbildet i de store byene.

 

I ettertid er det krystallklart at eksperimentet ikke lyktes i å fjerne køen. Dette var åpenbart også på forhånd, fordi denne målsettingen bygde på helt feil premisser: NAF hadde ikke forstått grunnleggende trafikkstrømsteori.

Bilde blommenholmI etterkant konkluderte initiativtakerne i NAF med at eksperimentet var en suksess. De sier de har bevist at «prosjektet helt klart har hatt en effekt». Etter at NAF har lagt så mye prestisje i prosjektet, er det all mulig grunn til å se nærmere på resultatene som blir presentert. Som fagpersoner må vi tørre å evaluere effektene av et tiltak objektivt og kritisk. Resultatet må vurderes opp mot målsettingen.

Det primære målet var å «fjerne køene». Det ble hevdet at man kun behøvde å redusere biltrafikken i morgenrushet med 600 kjøretøy, så ville trafikken flyte fint. Administrerende direktør i NAF, Stig Skjøstad, ble sitert på at han lovet at dette ville skje. Han fortsatte med å fortelle hva som ville skje når NAF hadde bevist at det gikk an å fjerne køen.

I ettertid er det krystallklart at eksperimentet ikke lyktes i å fjerne køen. Dette var åpenbart også på forhånd, fordi denne målsettingen bygde på helt feil premisser: NAF hadde ikke forstått grunnleggende trafikkstrømsteori. Man kan ikke registrere avviklet volum på en overbelastet strekning, og uten videre anta at det registrerte volumet tilsvarer etterspørselen. I morgenrushet på vei inn til Oslo må man ta hensyn til at det finnes en etterspørsel som er større enn det som blir avviklet. NAF måtte dermed mislykkes i å nå dette målet. Derfor er det litt synd at de fokuserte såpass mye på dette i forkant.

Et noe mer edruelig mål ble formulert av kommunikasjonssjef I NAF, Inger Elisabeth Sagedal: Hun ville være fornøyd «hvis trafikken glir mye bedre enn den pleier å gjøre». I ettertid konkluderte hun med at målet var nådd. Da blir det neste spørsmålet: Var målet egentlig nådd?

NAF valgte å sammenlikne med de tre foregående tirsdagene i september. Dette er et meget tynt sammenlikningsgrunnlag, i og med at trafikkøer varierer mye fra dag til dag, og uke til uke. Man burde oppnå statistisk signifikante forbedringer for å kunne konkludere med at «trafikken glir mye bedre enn den pleier». Hvis ikke kan eventuelle endringer rett og slett skyldes tilfeldigheter.

For å få et litt større sammenlikningsgrunnlag har jeg hentet inn reisetidsdata fra 6 tirsdager i april og starten av mai, og 6 tirsdager fra 11. august og utover. I tillegg finnes data fra det store trafikkeksperimentet 22. september. Utvalget ble gjort for å unngå vinterforhold og påskeferie i mars, og samtidig unngå ferieavvikling på sommeren. Gjennomsnittlig reisetid var marginalt høyere i april/mai enn i august/september (1 minutt), noe som skulle gjøre det «enklere» å få en positiv effekt ved sammenlikningen. Gjennomsnittlig reisetid er beregnet på grunnlag av data fra www.reisetider.no, samt tellinger som viser at avviklet volum er relativt konstant gjennom hele morgenrushet. Figuren under viser utviklingen av reisetiden gjennom morgenrushet på hver av de aktuelle dagene. «Det store trafikkeksperimentet» er vist med tykk rød strek.

Det fremstår fra figuren over som ganske tydelig at det ikke skjedde noe utenom det vanlige under NAFs eksperiment. Av de sammenliknbare tirsdagene var det en del dager med lengre reisetid, men også noen med kortere reisetid.  

Neste figur viser, om mulig, enda tydeligere at tirsdag 22. september 2015 må kunne karakteriseres som en helt vanlig tirsdag når det gjelder reisetid og forsinkelse inn mot Oslo.

Gjennomsnittlig reisetid under «det store trafikkeksperimentet» var 25 minutter, mot et gjennomsnitt på 28 minutter for hele perioden. Når de enkelte dagene varierer fra 19 til 35 minutter, trenger man ikke bruke kalkulator for å finne ut om NAFs eksperiment ga signifikante forbedringer. 25 minutter reisetid er langt innenfor normale variasjoner. Dette støttes også ved å se på de aller ferskeste data fra denne uken: Av de 4 dagene i uke 39 frem til dette innlegget ble skrevet, var tirsdag den nest verste med tanke på kø.

Selv om det er rimelig å anta at enkelte av tiltakene hadde en effekt, kan man på ingen måte hevde at dette ble bevist gjennom NAFs eksperiment. Likevel er det grunn til å ta med seg verdifulle erfaringer fra dette eksperimentet. Da kan man neste gang sette fornuftige målsettinger, samtidig som man finpusser virkemidlene. «Kampen om tiden» er viktig, og NAF har gjort en fantastisk innsats når det gjelder å synliggjøre både problemene og mulige løsninger.

DEBATTREGLER I SAMFERDSEL
Har du synspunkter på denne saken, så kom gjerne med dem her i kommentarfeltet! Det du skriver vil i de fleste sammenhenger fremstå som mer interessant og troverdig dersom du skriver under fullt navn. Hold deg til saken, vis respekt og raushet overfor andre og deres meninger. Husk at det du skriver kan bli lest av mange!

Ytringer som inneholder trusler eller annen form for sjikane, vil bli fjernet.

Vennlig hilsen
Samferdsel-redaksjonen

comments powered by Disqus

Ansvarlig redaktør:  Kommunikasjonssjef Harald Aas, E-post: ha@toi.no  |  Personvern

Designet og utviklet av CoreTrek AS