Du er her

NAF og køen som ikke forsvant:

Viktig kunnskap ble høstet likevel

NAF gjennomførte denne uken tidenes største trafikkeksperiment i Norge. Dette var et stort prosjekt der flere aktører gikk sammen om en felles problembeskrivelse av storbyutfordringene våre og hvilke tiltak som kan implementeres for å løse dagens og morgendagens samferdselsutfordringer. Flere ulike tiltak ble gjennomført denne dagen:

Venn tipset!

Din venn har blitt sendt en e-post om denne artikkelen.

Tips en venn

debatt vignett

 • Fakta

  NAF gjennomførte 22/9 det de kaller tidenes største trafikkeksperiment i Norge. Køen på E18 skulle bli borte. PhD-stipendiat på Trafikkteknisk senter ved NTNU, Erlend Aakre, påviste i et innlegg 24/9 her på nettstedet at køen slett ikke forsvant, og han hevdet at NAF ikke skjønte grunnleggende trafikkstrømsteori. Nå har NAF og Aakre snakket sammen og blitt enige om at det er noe de er enige om.
     Resultatet presenterer de her i et felles innlegg.
   
  NSB rapporterer om økt belegg på sine tog der de satte opp 2000 ekstra plasser mellom Drammen og Oslo.
 • Ruter økte kapasiteten sin betydelig på den aktuelle strekningen, og rapporterer om flere folk på bussen og mindre trafikk på veien.
 • Telenor oppfordret til fleksibel arbeidstid for sine ansatte på Fornebu, og Microsoft ba rett og slett sine ansatte ta hjemmekontor denne dagen.
 • NHO og SmartCity Bærum oppfordret øvrig næringsliv til fleksibel arbeidstid og alternative transportløsninger.
 

Prosjektet lyktes med det aller viktigste: Å løfte diskusjonen om køproblematikken opp og frem, både blant trafikanter og fagfolk.

I ettertid reiste PhD-stipendiat Erlend Aakre, i et debattinnlegg 24/9 på Samferdsels nettsider (les saken her), tvil om hvorvidt vi faktisk reduserte køtiden med inntil 30 prosent i morgenrushet den 22. september. Dette står NAF fast ved.

At NTNU gjør en slik vurdering setter NAF stor pris på, nettopp for å finne gode sammenligningsgrunnlag og bedre statistikkunnskapen som skal ligge til grunn for de råd politikerne i neste runde skal bygge sine vedtak på. Statistikk innenfor personbilsegmentet og hvilken transport som egentlig foregår med disse bilene, er for eksempel svært mangelfull.

NAF ønsker å være åpne på hvordan beregningene ble gjennomført. Her er grunnlaget NAF brukte for å beregne effektene:

I våre tall ser vi ikke på redusert reisetid. Vi ser kun på redusert forsinkelse. Denne forsinkelsen er i all hovedsak forårsaket av tett kø. Det riktigste sammenligningsgrunnlaget for å dokumentere effekt er øvrige tirsdager i september. Vi valgte bort juni, juli og august for å unngå misvisende tall knyttet til naturlig trafikkreduksjon i ferie. NAF valgte også bort alle dager før 2. juni av den enkle grunn at elbilene før det tidspunktet kjørte i kollektivfeltet, ikke i den vanlige køen som de gjør i dag. E18 er den veistrekningen i hele verden med høyest elbil-tetthet. Derfor er mai og april lite relevante sammenligningstidspunkt med 22. september da trafikken fra elbiler er så stor at den øker den ordinære køen.

I våre beregninger skiller vi ut normalreisetiden, hentet fra Fremkommelighetsundersøkelsen i Oslo og Akershus. Dette for å kun se på mertiden utover den normale reisetiden. Når vi så sammenliknet gjennomsnittlig forsinkelse med øvrige tirsdager i september med eksperimentdagen fant vi følgende reduksjon i køtid:

klokken 06 - 07

klokken 07 - 08

klokken 08 - 09

-30 %

-28 %

-17 %

 

Gjennom oppklarende samtaler har Aakre og NAF kommet frem til at vi er enige om følgende punkter:

 • Prosjektet lyktes med det aller viktigste: Å løfte diskusjonen om køproblematikken opp og frem, både blant trafikanter og fagfolk.
 • Prosjektet lyktes med å skifte diskusjonens fokus fra problem til mulige løsninger.
 • Det er sannsynlig at virkemidlene som ble tatt i bruk vil være nyttige i «kampen om tiden».
 • «Gulrot-tiltak» er å foretrekke, så langt det lar seg gjøre.
 • Det er sannsynlig at prosjektet hadde en effekt, men størrelsen på effekten er noe usikker.
 • Prosjektet lyktes ikke med å fjerne køene helt, men det var heller ikke det viktigste.
 • Gjennom faglige diskusjoner i etterkant har NAF vist at de forstår dynamikken i trafikkstrømsteorien og dette ligger til grunn for deres vurderinger. Slike budskap lar seg dessverre vanskelig formidle gjennom media.

Uenighetene kan dermed reduseres til hvorvidt effekten av virkemidlene kan bevises, og forskjeller i statistisk metode. Punktene vi er enige om er vesentlig viktigere enn punktene vi er uenige om.

Både NAF og Trafikkteknisk senter ved NTNU håper og tror at videre undersøkelser og nye fremtidige forsøk kan bekrefte at det er mulig å vinne «kampen om tiden». Dersom vi kan påvirke køen på en av landets mest overbelastede vegstrekninger, tenk da på hva vi kan få til på veier med mindre trafikk og kø, med koordinerte positive virkemidler.

DEBATTREGLER I SAMFERDSEL
Har du synspunkter på denne saken, så kom gjerne med dem her i kommentarfeltet! Det du skriver vil i de fleste sammenhenger fremstå som mer interessant og troverdig dersom du skriver under fullt navn. Hold deg til saken, vis respekt og raushet overfor andre og deres meninger. Husk at det du skriver kan bli lest av mange!

Ytringer som inneholder trusler eller annen form for sjikane, vil bli fjernet.

Vennlig hilsen
Samferdsel-redaksjonen

comments powered by Disqus

Ansvarlig redaktør:  Kommunikasjonssjef Harald Aas, E-post: ha@toi.no  |  Personvern

Designet og utviklet av CoreTrek AS