Du er her

Debatt

-Må se mer på NO2-helheten

Vi leser i Samferdsel om dieselbiler og lokal forurensning (debatt). Dette er et tema som er mye diskutert, og ikke minst gjelder debatten hvilke virkemidler som bør iverksettes. Forsla­gene om kjøreforbud eller ekstra gebyrer for dieselbiler, har vakt sterke reaksjoner

Venn tipset!

Din venn har blitt sendt en e-post om denne artikkelen.

Tips en venn

AV ERIK ANDRESEN
Direktør i Bilimportørenes Landsforening (BL)

Vi synes at diskusjonene og synspunktene generelt er gode og basert på fakta, men vi savner en mer helhetlig tanke rundt løs­ningen. Det som oftest blir diskutert, er per­sonbilene. Vedlagte diagram fra TØI-rapport 1168/2011, «NO2-utslipp fra kjøretøyparken i norske storbyer» viser hvilke kilder som finnes til NO2-utslippene. Det er ingen tvil om at det er tungtransporten, busser og varebiler som er den viktigste kilden med 69 % av utslippene. Faktisk vil en kraftig innstramming i bruk av personbil med dieselmotor neppe kunne redusere utslip­pene av NO2 med mer enn kanskje 10 % (effektivt).

Diagrammet viser hvor stor andel av det totale NO2-utslippet som hver kjøretøysklasse slipper ut. (Stor-Oslo 2010)

NO2- utslippet i Stor-Oslo i 2010 fordelt på kjøre­tøyer. Kilde: TØI-rapport 1168/2011.

Utslippsdata fra NILU
Vi er overrasket over målingene fra NILU over utslippsverdier per år for målestasjo­ner i Oslo. Tross dieselboom siden 2007, er det vanskelig å se at verdiene har økt selv om bilparken har endret karakter mot flere dieselbiler. Værforhold spiller selvfølge­lig inn, vinteren 2010 var et «dårlig» år for utslippsverdiene.

Siden kjøreforbud mot tungtransport, bus­ser og varetransport neppe er aktuell poli­tikk (ref samferdselsminister Marit Arnstad), så må andre virkemidler vurderes for disse kjøretøygruppene.

Vi mener diskusjonen må dreies fra et ensidig fokus på personbiler til et mer hel­hetlig syn på hele kjøretøy­parken. Da vil man kunne oppnå reduksjoner som monner.

Overskridelser av grenseverdi for års-
gjennomsnitt for NO2 i Oslo (Manglerud)

Overskridelser av grenseverdi for års-
gjennomsnitt for NO2 i Oslo (Alnabru)

DEBATTREGLER I SAMFERDSEL
Har du synspunkter på denne saken, så kom gjerne med dem her i kommentarfeltet! Det du skriver vil i de fleste sammenhenger fremstå som mer interessant og troverdig dersom du skriver under fullt navn. Hold deg til saken, vis respekt og raushet overfor andre og deres meninger. Husk at det du skriver kan bli lest av mange!

Ytringer som inneholder trusler eller annen form for sjikane, vil bli fjernet.

Vennlig hilsen
Samferdsel-redaksjonen

comments powered by Disqus

Ansvarlig redaktør:  Kommunikasjonssjef Harald Aas, E-post: ha@toi.no  |  Personvern

Designet og utviklet av CoreTrek AS