Du er her

Nr 10

 • Leder

  Et skikkelig kollektivskippertak

  For noen dager siden gjennomførte Ruter og NSB tidenes mest omfat­tende ruteomlegging for kollektivtrafikken på Østlandet – en omlegging så stor at den får konsekvenser for togtrafikken i hele landet

 • Tenk om cruiseturistene kom med fly, buss eller bil ….

  «Å motta turister til Norge som cruise­passasjerer kan være ganske gunstig i et miljø- og samferdselsperspektiv», skriver artikkelforfatterne. De ser at det ikke ville være enkelt for Norge hvis cruiseturistene droppet skipet til fordel for å besøke landet med fly, buss, bil, tog, ferje ...

 • Fremfor store ferjer og få avganger: God butikk å la ferjene gå oftere

  Det kan være samfunnsøkonomisk lønnsomt å dekke ferjetrafikkveksten gjennom frekvensøkning snarere enn ved bygging av stadig større ferjer, viser nye beregninger.

 • Slik kan kollektivfeltet bli en bedre løsning for syklistene

  • Det er lov å sykle i kollektivfeltet, men det vet bare halvparten av de syklende, og bare en tredjedel velger kollektivfeltet fremfor fortauet.
  •  Mange syklende føler seg utrygge i kollektivfeltet, der de imidlertid har god fremkommelighet – og der deres nærvær ikke synes å medføre store trafikksikkerhetsproblemer.
  •  Kollektivfeltet har potensial til å bli en god løsning for syklende ved å øke bredden på det, endre skilting og oppmerking samt forbedre drift og vedlikehold
 • Kronikk

  Hva skjer når et transportsystem blir svært sikkert? Det finnes en grense for sikkerhet

  Sikkerheten i et transportsystem kan bli så god at det ikke er mulig å bedre den ytterligere, antyder kronikkforfatteren.

 • Kommentar

  NSB har ikke monopol

  Aftenposten hevder den 24.11., i over­skrifts form, at ’NSB kan miste monopo­let’. Det er vanskelig å miste noe man ikke har. Avisens overskrift er villedende.

 • Debatt

  Asfalt over verdens naturarv?

  En mulig fergefri E39, til over 100 milliarder kroner, mellom Trondheim og Kristiansand – denne ideen dyrker Lidvard Skorpa, sjefingeniør i Statens vegvesen Region vest, over to sider i Samferdsel nr. 8, 2012. Vi i Natur­vernforbundet dyrker andre ideer

 • Debatt

  -Må se mer på NO2-helheten

  Vi leser i Samferdsel om dieselbiler og lokal forurensning (debatt). Dette er et tema som er mye diskutert, og ikke minst gjelder debatten hvilke virkemidler som bør iverksettes. Forsla­gene om kjøreforbud eller ekstra gebyrer for dieselbiler, har vakt sterke reaksjoner

 • Debatt

  Bonusforbudet er nå til hinder for fri konkurranse

  Hvorfor sier ikke myndighetene at SAS må slutte å servere gratis frokost på morgenflyene fra Ålesund? Slutte å servere gratis kaffe og aviser til Tromsø? Og hvorfor pålegges ikke SAS å ta gebyr på all bagasje fordi Norwegian gjør det?

 • Debatt

  Skivebom og skivebom, hr. Hoksrud

  Hovedpoenget i min kronikk i Samferdsel nr. 8 var at det kan være flere forklaringer til norske vegprosjekts svake lønnsomhet enn utilstrek­kelige nytte-kostnadsanalyser. I sin kommentar i nr. 9trekker Bård Hoksrud fram kostnadene ved motorvegbygging i Danmark, noe som overhodet ikke var berørt i min kronikk

 • Tweets

Ansvarlig redaktør:  Kommunikasjonssjef Harald Aas, E-post: ha@toi.no  |  Personvern

Designet og utviklet av CoreTrek AS