Du er her

  • Hjem
  • /
    2012
  • /
    Nr 10
  • /
    Bonusforbudet er nå til hinder for fri konkurranse

Debatt

Bonusforbudet er nå til hinder for fri konkurranse

Hvorfor sier ikke myndighetene at SAS må slutte å servere gratis frokost på morgenflyene fra Ålesund? Slutte å servere gratis kaffe og aviser til Tromsø? Og hvorfor pålegges ikke SAS å ta gebyr på all bagasje fordi Norwegian gjør det?

Venn tipset!

Din venn har blitt sendt en e-post om denne artikkelen.

Tips en venn

Knut Morten Johansen er informasjonssjef i SAS

AV KNUT MORTEN JOHANSEN

I forrige utgave av Samferdsel (november 2012) skrev TØI-sjef Lasse Fridstrøm at «Hensikten med bonusprogrammene er å begrense konkurransen. Det er også slik de virker.» Informasjonssjef Knut Morten Johansen i SAS ser annerledes på saken.

 

Dette er noen produktfordeler som SAS har i konkurransen med Norwegian, og forde­lene i EuroBonus-programmet gir passasjerene enda mer fribagasje, mindre kø i sikkerhets­kontrollen, mer bekvemmelighet og effektive servicetjenester.

Gjennom dette bonusforbudet favoriseres lavprismodellen som har et rent prisfokus, men gir den reisende en rekke (skjulte) gebyrer i til­legg til billettprisen for helt ordinære tjenester på flyreisen. SAS er et fullserviceselskap som ønsker å konkurrere med hele sin forretnings­modell, som gjør at vi – i tillegg til pris – vil konkurrere enda mer på kvalitet og gode servi­cetjenester også i Norge.

En opphevelse av bonusforbudet gir ikke dyrere flypriser
Lasse Fridstrøm burde vite at den samme prisutviklingen som vi har hatt i Norge de siste ti årene har også skjedd ellers i verden hvor EuroBonus, og alle andre fordelspro­gram, får være en del av de normale konkurransevirkemidlene selskapene imellom. Selv ikke Konkurransetilsy­nets store empiriske undersøkelse viste at prisøkning kan påvises.

En opphevelse av bonusforbudet fører ikke til nedleggelse av ruter
Overkapasitet på grunn av stadig større fly med flere seter og samtidige flyavganger, er det som kan redusere antallet frekvenser og ruter på marginale flystrekninger i Norge. Argumenta­sjonen sto ikke til troende når Norwegian truet med flytting av flyproduksjon fra disse strek­ningene til andre markeder hvor fordelspro­gram får være en alminnelig del av konkurran­sen, hvis bonusforbudet ble opphevet.

Norwegian trenger ikke lenger konkurransebeskyttelse
EuroBonus er et sentralt og viktig markeds­føringsverktøy som SAS bruker i kommu­nikasjon med sine kunder verden over. Det norske bonusforbudet gjør at SAS for Norges del får ekstra kostnader som følge av dette. Norwegian har som eneste flyselskap i hele verden fått konkurransebeskyttelse mot andre selskapers fordelsprogram. Forbudet var ment som fødselshjelp under oppstartfasen av sel­skapet for ti år siden. Norwegian er i dag dominerende aktør på flere ruter i Norge og mer enn godt nok rustet til konkurranse på alle områder.

Nettverksmodellen viktig for Norge
Det overrasker oss at Lasse Fridstrøm i sin omtale av nettverks­modellen, omtalt som en rutestruktur med nav og eiker, ikke reflekterer over hvilken stor betydning denne har for Skandinavia, og Norge spesielt.

Gode ruteforbindelser med hyppige fre­kvenser er det som spesielt forretningsreisende krever, hvilket også stimulerer til gode rammevilkår for alle som trenger å ha relasjo­ner til kunder og leveran­dører både i inn- og utland. SAS og Widerøe opererer på 43 flyplasser i Norge. Dette innenriksnettet hen­ger godt sammen med SAS’ internasjonale Star Alliance-nettverk, som gjør det for eksem­pel mulig å fly fra nesten 40 lufthavner om morgenen, og være i New York samme dag kl 13.00. Men like viktig er det for ekspor­trettet fiskeindustri i Rørvik, at japaneren når tettstedet på norskekysten bare to stopp unna Tokyo. De japanske turistene kommer også denne veien.

Trafikkårene i SAS og Star Alliance-nett­verket er med på å sikre næringsvirksomhet og dermed bosetting over hele vårt langstrakte land. Det skandinaviske flyselskapet SAS er en stor markedsfører av Norge i flere verdensde­ler. Bare de siste 12 måneder har reisende fra 176 land kommet med dette SAS-nettverket til Norge, og flydd videre innenriks.

Direkteruter flyr nordmenn ut av Norge, og nordmenn hjem igjen
Direkteruter fra distriktene i Norge til utlandet, som både SAS og Norwegian har i sin rute­struktur, kjennetegnes gjerne med et lavt antall ukentlige frekvenser som i størst grad appel­lerer til ferie og fritidsreisende. Trondheim kan være et godt eksempel: SAS-ruten til Barcelona fra Trondheim flyr trøndere fra Trøndelag til Barcelona, og trøndere hjem igjen. Spanjolene kommer til Trondheim via SAS’ nettverksstruk­tur. Faktisk er det reisende fra hele 546 byer fra alle verdensdeler, som ved hjelp av dette rute­nettverket føres til Trondheim på gjennomgå­ende reiser de siste 12 mnd.

Med et så stort antall ulike trafikkstrømmer så vil det være ganske åpenbart for de fleste at man ikke kan ha direkteflygninger til alle disse destinasjonene. Det er ikke trafikkgrunnlag nok for å oppnå et tilstrekkelig antall frekvenser. Derfor er det balansen mellom en nettverks- og direkterutestruktur som vil være det optimale for å møte det reisebehov man har i Norge, i kombinasjonen forretnings- og fritidstrafikk. Et bortfall av nettverksmodellen, ville derimot ha blitt spesielt dramatisk for distriktene i et land hvor over 70 % av befolkningen ikke har alternativer til flyet for transport over lengre avstander.

En helt konkret følge av SAS’ nettverksmo­dell er at det det siste året har kommet mer enn 800 000 verdensborgere til Norge med SAS. Dette utgjør over 60 % av totalen i hen­hold til TØIs egen reise­vaneundersøkelse. De resterende 40 % kom­mer i hovedsak med de øvrige nettverksoperatø­rene – som KLM, British Airways, Lufthansa, Air France, Icelandair, Uni­ted Airlines, Turkish, Swiss, Austrian mfl.

Bonusforbudet i Norge handler i praksis om å redusere SAS’ konkurranseevne i forholdet til Norwegian, men slår også negativt ut for SAS i forhold til flere av de andre nettverkselska­pene som her nevnes. Konkurranseregler skal beskytte konkurransen, ikke konkurrenter

DEBATTREGLER I SAMFERDSEL
Har du synspunkter på denne saken, så kom gjerne med dem her i kommentarfeltet! Det du skriver vil i de fleste sammenhenger fremstå som mer interessant og troverdig dersom du skriver under fullt navn. Hold deg til saken, vis respekt og raushet overfor andre og deres meninger. Husk at det du skriver kan bli lest av mange!

Ytringer som inneholder trusler eller annen form for sjikane, vil bli fjernet.

Vennlig hilsen
Samferdsel-redaksjonen

comments powered by Disqus

Ansvarlig redaktør:  Kommunikasjonssjef Harald Aas, E-post: ha@toi.no  |  Personvern

Designet og utviklet av CoreTrek AS