Du er her

  • Hjem
  • /
    MENINGER
  • /
    Myndighetene bør i alle fall ikke eie båtene

Myndighetene bør i alle fall ikke eie båtene

DEBATT: Nordlands fylkeskommunes «manglende evne til å innrette tradisjonelle anbudskonkurranser, med tidsfrister som gjør at det blir mulig for flere leverandører å gi tilbud, blir (…) brukt som begrunnelse for at fylket skal utvikle, bygge og eie fartøy selv», skriver Frode Sund i dette innlegget. 

Av Frode Sund frode.sund@nhosjofart.no
Adm. direktør i NHO Sjøfart

Venn tipset!

Din venn har blitt sendt en e-post om denne artikkelen.

Tips en venn

I Samferdsel 10. mai stiller Kristine Wika Haraldsen i Asplan Viak spørsmål om myndighetene bør eie bussene. Hun viser blant annet til at Nordland fylkeskommune rapporterer at kostnadene knyttet til drift av hurtigbåter er redusert som følge av økt konkurranse. 

Diskusjonen om bruk av offentlige midler i transportsektoren er viktig, men beslutninger om kontraktstrategi må hvile på korrekte fakta. Oslo Economics har vurdert Nordlands anbudsmodeller på eget grunnlag, og også gitt en selvstendig vurdering av fylkets egen rapport som er bestilt fra Menon.

Manglende grunnlag for konklusjoner

Fylkets rapport blir framstilt slik Wika Haraldsen gjengir, men uten at rapporten gir grunnlag for så vidtrekkende konklusjoner.

Menon skriver selv at de ikke har empirisk grunnlag for å hevde at en ny, todelt anbudsmodell vil medføre kostnadsreduksjon. Likevel presenteres dette som en sannhet av politisk ledelse i Nordland. En sannhet som dessverre finner veien til en analyse om eierskap til bussmateriell.  

Indikasjonene på kostnadsreduksjon i Nordlands båtkontrakter er i realiteten knyttet til vurdering av to store samband. Det er ikke vist at anbudsmodell er avgjørende for kostnadsreduksjon, og det finnes andre forklaringer på at de nyere anbudene er billigere.

Fylket ser helt bort fra at de gamle kontraktene var utlyst som pakker av flere samband med kort tid til oppstart. Vesentlig forskjell i anbudsfrister gjorde at det ikke var mulig å oppnå konkurranse om anbudene tidligere, i tillegg var den største kontrakten tidligere en del av en sammensatt rutepakke.

Denne kontrakten hadde også krav til nybygg, som alene gir 10–12 millioner kroner i årlig drivstoffbesparelse. Det er en besparelse som ikke skyldes anbudsmodell. Sammenligning av kostnader slik Nordland og Menon har gjort, har derfor ikke forklaringsverdi på effekten av todelte kontrakter. 

Fylkets manglende evne til å innrette tradisjonelle anbudskonkurranser, med tidsfrister som gjør at det blir mulig for flere leverandører å gi tilbud, blir altså brukt som begrunnelse for at fylket skal utvikle, bygge og eie fartøy selv. 

Fylkets utfordringer i rederimarkedet er imidlertid overført til verftsmarkedet, da det har vært få tilbydere i konkurransene om fylkets byggekontrakter. Fylkeskommunens egne kostnader ved den todelte anbudsmodellen er også underestimert, ved at sentrale risikoelementer ved å kjøpe og eie eget fartøy ikke er tatt med i beregningen. 

Rederier har levert godt i over 100 år

Det tas heller ikke hensyn til at utstrakt overgang til todelte anbud kan svekke evnene til innovasjon. Rederiene som opererer ferje og hurtigbåter har de siste årene investert i teknologikompetanse, og rundt 80 batteriferjer er nå bygget eller i ferd med å fases inn. 

Dette har man klart på rekordtid, til en lav kostnad for samfunnet. I disse kontraktene har Statens vegvesen og fylkeskommunene til og med gitt rederiene ansvar for etablering av strøm- og ladeinfrastruktur på land. 

Bransjen har levert, og det viser at konkurranser med totalentreprise i båtsektoren fungerer – slik det har gjort i over 100 år. 

 

Bakgrunn:

 

Samfunnsøkonomisk vurdering av om fylkeskommunene bør eie hurtigbåter

Notat

 

 

 

DEBATTREGLER I SAMFERDSEL
Har du synspunkter på denne saken, så kom gjerne med dem her i kommentarfeltet! Det du skriver vil i de fleste sammenhenger fremstå som mer interessant og troverdig dersom du skriver under fullt navn. Hold deg til saken, vis respekt og raushet overfor andre og deres meninger. Husk at det du skriver kan bli lest av mange!

Ytringer som inneholder trusler eller annen form for sjikane, vil bli fjernet.

Vennlig hilsen
Samferdsel-redaksjonen

comments powered by Disqus

Ansvarlig redaktør:  Kommunikasjonssjef Harald Aas, E-post: ha@toi.no  |  Personvern

Designet og utviklet av CoreTrek AS