Du er her

  • Hjem
  • /
    2015
  • /
    Nr. 3
  • /
    Nye baner er neppe løsningen på for mange flyreiser

Nye baner er neppe løsningen på for mange flyreiser

«Skremmende avhengighet», skriver Samferdsel i årets første utgave. Det handler om flyreiser, og Torstein Fjeld følger opp i nr. 2 med å etterlyse klimahensyn. Det var på sin plass, men Fjeld sin løsning, med offensiv jernbanebygging, er nok en avsporing. Klimagevinsten fra jernbanebygging vil komme for sent.

Venn tipset!

Din venn har blitt sendt en e-post om denne artikkelen.

Tips en venn

Debatt-vignettEn enkel regneøvelse med anleggsutslipp på ca. 700 000 tonn CO2 fra 22 km ny bane fra Oslo S til Ski (Follobanen), med en prislapp på kanskje 25 milliarder kroner, kan være nyttig.

 

Utslippet fra nye biler om 25 år kommer som følge av den teknologiske utviklingen til å bli ganske lite, slik at togets klimagevinster blir tilsvarende redusert

Et rommelig estimat for gjennomsnittlig klimautslipp for alle personbiler i Norge de nærmeste 20–25 årene kan baseres på dagens nye biler – altså på 120 gram/km, eller 2,6 kg på 22 km. Ut fra dette vil anleggsutslippet som er nevnt ovenfor bli like stort som utslippet fra 270 millioner bilturer à 22 km.  For å oppveie det nevnte anleggsutslippet i løpet av de første 20 årene etter at den nye jernbanen tas i bruk, må biltrafikken reduseres med et volum tilsvarende 37 000 daglige bilturer à 22 km – hver dag i 20 år, altså. Anslår vi et belegg på 1,1 personer per bil og 200 personer per tog, vil en slik reduksjon i biltrafikken kreve 200 nye togavganger daglig (sum begge retninger) mellom Oslo og Ski (jeg ser da bort fra gevinsten ved litt godstrafikk).

Men utslippet fra nye biler om 25 år kommer som følge av den teknologiske utviklingen til å bli ganske lite, slik at togets klimagevinster blir tilsvarende redusert. Her kan hver og en finregne videre. Mye må endres for å få framstilt slik jernbanebygging som et godt klimatiltak. De enorme utslippene fra jernbanebygging må kompenseres på andre måter.

Når Fjeld vil blåse liv i de skrinlagte høyhastighetsbanene for å begrense flybruken, minner jeg om at de ble skrinlagt bl.a. fordi klimagevinstene ble påvist å ligge flere tiår fram i tid og fordi intercitytriangelet ville bli økonomisk krevende nok i overskuelig framtid. Klimaproblematikken knyttet til luftfarten må altså angripes med noe annet enn jernbanebygging.

Nordmenns flyreiser verden over gir klimautslipp på nivå med klimautslippene fra den norske personbilbruken. Det vil dessverre ta tid å innføre internasjonale avgifter som kan begrense internasjonal flytrafikk. Men innenriks er det vel på høy tid å spørre hvorfor det er bare 8 prosent moms på flyreiser, pluss CO2-avgift på en snau krone literen, når vi har 25 prosent moms på andre varer og tjenester – og nærmere 100 prosent avgift på kjøp av bil og enda mer på bildrivstoff. Med de ansatte i petroleumssektoren som storbrukere av fly, gir vi jo statsstøtte til fossil energi?

Dette regimet hører ikke hjemme i dagens klimavirkelighet. Avinor utfordres herved til å fremvise en uttømmende oversikt over offentlige flyavgifter og til å fremme et nytt nasjonalt system slik at avgiftene ikke favoriserer flyreiser framfor andre reiser.

DEBATTREGLER I SAMFERDSEL
Har du synspunkter på denne saken, så kom gjerne med dem her i kommentarfeltet! Det du skriver vil i de fleste sammenhenger fremstå som mer interessant og troverdig dersom du skriver under fullt navn. Hold deg til saken, vis respekt og raushet overfor andre og deres meninger. Husk at det du skriver kan bli lest av mange!

Ytringer som inneholder trusler eller annen form for sjikane, vil bli fjernet.

Vennlig hilsen
Samferdsel-redaksjonen

comments powered by Disqus

Ansvarlig redaktør:  Kommunikasjonssjef Harald Aas, E-post: ha@toi.no  |  Personvern

Designet og utviklet av CoreTrek AS