Du er her

Nr. 3

 • Et viktig veivalg

  Jeg lærte en gang for lenge siden at den korteste vei mellom to punkter er den rette linje. Nå er det ikke veldig enkelt å legge veier i rette linjer i dette landet, men det går jo likevel an å tilstrebe en kortest mulig vei mellom to eller flere viktige punkter.

 • Nye baner er neppe løsningen på for mange flyreiser

  «Skremmende avhengighet», skriver Samferdsel i årets første utgave. Det handler om flyreiser, og Torstein Fjeld følger opp i nr. 2 med å etterlyse klimahensyn. Det var på sin plass, men Fjeld sin løsning, med offensiv jernbanebygging, er nok en avsporing. Klimagevinsten fra jernbanebygging vil komme for sent.

 • Hvem definerer hva som er strategisk planlegging?

  I siste nummer av Samferdsel skriver Strand, Halse, Leiren og Olsen at Statens vegvesens bidrag til Nasjonal transportplan er overraskende lite strategisk. De skriver at funnene de har gjort indikerer at systemet for strategisk vegplanlegging som har utviklet seg gjennom fire NTP-er har betydelige svakheter.

 • Norwegian-konflikten i et globalt perspektiv

  Norwegian-konflikten er dessverre ikke enestående, men et symptom på den nesten desperate situasjonen luftfarten i Europa er inne i: En ødeleggende konkurranse utenfor kontroll.

 • Om trafikken gjøres mindre værutsatt:

  Penger kan spares

  Nytte-kostnadsanalyser som benyttes i transportsektoren tar ikke hensyn til nytten av å bedre fremkommeligheten i værutsatte prosjekter. Det er en svakhet, konstaterer artikkelforfatterne.

 • Transportutfordringene i byene

  På tide å tenke smart

  Vi må søke smarte løsninger når det gjelder transportutfordringene i byene. Digitaliseringen av transportsystemene åpner for nye muligheter, påpeker kronikkforfatterne Lars Aksnes og Elisabeth Enger.

 • Vurderinger av samferdselssektoren:

  En sneversynt kommisjon

  Rattsø-utvalget, også kalt Produktivitetskommisjonen, vil ha mer produktivitet i Norge. Den anbefaler å prioritere vegprosjekter etter beregnet samfunnsøkonomisk lønnsomhet. Det synes ikke kommentarforfatter Arvid Strand er noen spesielt god ide.

 • Bygger Europas lengste sykkelekspressveger

  Sykkelrevolusjon i London

  I fremtiden må vi kjøre mindre og gå og sykle mer. Dessverre går utviklingen i norske byer feil veg. London vedtok nettopp et prosjekt som kan vise veg også for oss.

 • Turisme:

  Vel mye cruiseturisme ... synes noen

  Cruisenæringen møter økende lokal motstand i mange norske havner, særlig i populære havner med flere cruiseskipsanløp om dagen. 

 • Leder nr. 3/2015

  De bidrar til trygghet i luften

  Det går normalt lang tid mellom hver gang Luftfartstilsynet figurerer høyt i nyhetsbildet, og bra er vel det. For det kan tolkes dit hen at dette tilsynet i tilnærmet stillhet gjør en anstendig god jobb – at det med sitt blotte nærvær og sine faktiske aktiviteter bidrar til at sikkerheten i norsk og internasjonal luftfart er så imponerende god som den faktisk er.

Viser fra 1 til 10 av totalt 14 artikler
 • Tweets

Ansvarlig redaktør:  Kommunikasjonssjef Harald Aas, E-post: ha@toi.no  |  Personvern

Designet og utviklet av CoreTrek AS