Du er her

Norwegian-konflikten i et globalt perspektiv

Norwegian-konflikten er dessverre ikke enestående, men et symptom på den nesten desperate situasjonen luftfarten i Europa er inne i: En ødeleggende konkurranse utenfor kontroll.

Venn tipset!

Din venn har blitt sendt en e-post om denne artikkelen.

Tips en venn

Debatt-vignettDet som skjer i Norwegian er ikke noe særsyn. Hver 6. pilot i et europeisk flyselskap har ingen direkte ansettelseskontrakt med det reelle flyselskapet, men defineres som «atypiske ansatt», en som enten arbeider via et formidlingsbyrå, eget firma eller også via kontrakter uten garantert minstelønn. 7 av 10 piloter innenfor denne kategorien arbeider for lavprisselskaper.

 

Tre grunnleggende faktorer bak en økende bekymring over det som skjer i luften: Den første er flysikkerheten, den andre er å sikre like og rettferdige konkurranseforhold og den tredje er arbeidstakernes rettigheter

Hele 40 prosent av unge piloter mellom 20 og 30 år i Europa arbeider uten fast ansettelse og har store vansker med å sikre seg de ettertraktede typesertifikatene. I enkelte selskaper er det derfor en praksis at nyansatte piloter faktisk må betale for å skaffe seg nødvendige flytimer før de blir sertifisert.

Parallelt skjer det en fragmentering av selskapene, via datterselskaper og/eller andre business-modeller for mer kostnadseffektiv drift. Etter hvert er det nesten umulig å vite hva som en hovedbase i et selskap, med tilsvarende uklare ansvarsforhold som en følge, og med konsekvenser blant annet også for flysikkerhetsarbeidet.

Denne utviklingen har foregått helt siden liberaliseringen av det indre markedet i EU fra tidlig i 1990-årene, i en periode da lavprisselskapenes inntog har skutt voldsom fart. Dette har gitt støtet til en mengde konflikter.

I fjor høst var således Air France/KLM-gruppen rammet av den største arbeidskonflikten selskapet har opplevd, ved at pilotene gikk til massiv streik i to uker. Tapet ble beregnet til 2,5 milliarder NOK. Bakgrunn: Air France/KLMs planer om utvikling av et eget lavprisselskap med overføring av flygende personell til dette. En tilsvarende konflikt var det i Lufthansa, som satser på sitt datterselskap Germanwings som et lavpristilbud.

I tillegg til den indre konkurransen i Europa kommer utfordringene fra de store selskapene i Asia og Midtøsten, spesielt selskapene Emirates, Qatar og Ethiad, selskaper som via EUs «Open Sky» nå truer selve grunnlaget for nettverksselskapene ved at de ubegrenset kan melke det europeiske markedet med dets 800 millioner flypassasjerer årlig.

Problemet er at dette ikke er konkurranse på like vilkår mot statseide flyselskaper fra Asia og Midtøsten. Det som står på spill i EU-området er luftfarten som næring – med 150 flyselskaper, 400 flyplasser og opp mot 2,7 millioner direkte og indirekte arbeidsplasser samt et økonomisk bidrag på nær 2,5 prosent av EUs BNP.

 

Alt tyder på at tiden med en fullstendig vill markedsliberalisme i luftfarten er over

Mye tyder på at EU-kommisjonen ikke kan sitte stille og se på denne utviklingen. Det er tre grunnleggende faktorer bak en økende bekymring over det som skjer i luften: Den første er flysikkerheten, den andre er å sikre like og rettferdige konkurranseforhold og den tredje er arbeidstakernes rettigheter.

I øyeblikket pågår det et intenst arbeid om disse spørsmålene innen bransjegruppen for sosial dialog for luftfarten i EU (Sectorial Social Dialogue Commitee – SSDC), som er sterkt medvirkende til å forme EUs luftfartspolitikk og finne praktiske løsninger. De innledningsvis nevnte tall for piloter og ansettelsesforhold er hentet fra en stor utredning foretatt nettopp av SSDC og finansiert av EU-Kommisjonen.

Det er nesten forbløffende at norske kommentatorer til konflikten i Norwegian ikke har satt seg inn i hva dette kan bety for også Norwegian, fordi selskapet, som er helt avhengig av det europeiske markedet, vil måtte godta det som EU vil lande på. Alt tyder på at tiden med en fullstendig vill markedsliberalisme i luftfarten er over. Luftfart er vitalt i Europa – og Kommisjonen må ganske enkelt rydde opp i det villniset man nå har.

En klar pekepinn på hva som vil komme, er en stor utredning i 2014 foretatt av danske luftfartsmyndigheter om sosial dumping i luftfarten. En arbeidsgruppe med representanter fra myndigheter, flyselskaper og fagforeninger la frem en rapport som nesten ikke er kjent i Norge.

Konklusjonene fra danskene er glassklare: Det må gjennomføres en rekke endringer som kan sikre klare ansettelsesforhold mellom piloter og annet personell og et moderselskap med det reelle ansvaret for driften. Videre vil Danmark innenfor rammen av EU arbeide for en klar definisjon av hva som er hovedbase og hvilke sosiale og skattemessige forpliktelser dette betyr, også for mobil arbeidskraft. Danskene vil følge opp bl.a. direkte med Irland, slik at arbeidskraft hjemmehørende i Danmark, skal skattlegges i Danmark.

Danmark vil anmode de europeiske flysikkerhetsmyndigheter om å forta en grundig kontroll av de flysikkerhetsmessige konsekvenser som følge av fragmenterte business-modeller og ansettelsesavtalene for mobil arbeidskraft.

Danmark vil også på nordisk plan arbeide for at alle nordiske land skal harmonisere sin politikk med sikte på styring av et marked som er nesten uten kontroll i dag – med en selvødeleggende konkurranse. Ifølge danskene er det norske Samferdselsdepartementet enig i dette – og noe annet er vanskelig å se.

Norge er nødt til å følge EU-utviklingen her – ikke minst for å oppnå det alle ønsker: En sunn utvikling i luftfarten og ikke en alles kamp mot alle der alle blir tapere, også det reisende publikum, i form av for eksempel de titusener som ble rammet av konflikten i Norwegian.

DEBATTREGLER I SAMFERDSEL
Har du synspunkter på denne saken, så kom gjerne med dem her i kommentarfeltet! Det du skriver vil i de fleste sammenhenger fremstå som mer interessant og troverdig dersom du skriver under fullt navn. Hold deg til saken, vis respekt og raushet overfor andre og deres meninger. Husk at det du skriver kan bli lest av mange!

Ytringer som inneholder trusler eller annen form for sjikane, vil bli fjernet.

Vennlig hilsen
Samferdsel-redaksjonen

comments powered by Disqus

Ansvarlig redaktør:  Kommunikasjonssjef Harald Aas, E-post: ha@toi.no  |  Personvern

Designet og utviklet av CoreTrek AS