Du er her

Nr. 3

 • Risiko og sannsynlighet

  Slik feiloppfatter vi i trafikken

  For de aller fleste er det veldig vanskelig å danne seg en riktig oppfatning av risiko og sannsynligheter – i trafikken som i andre sammenhenger. Ja, så vanskelig er det at man nesten kan si at misforståelser av risiko og sannsynlighet er lovmessige og uunngåelige. Vi ser de samme feiloppfatningene gang på gang, og lite tyder på at de kan utryddes.

 • Farlige snarveger i Statens vegvesen

  Vegtilsynets funn siden oppstarten sommeren 2012 tyder på at Statens vegvesen har en veg å gå for å oppnå det nivået de tar mål av seg til å være på når det gjelder styring av sikkerhet.

 • Hjelp bussen fram!

  Statens vegvesen skal være statens fagorgan for kollektivtransport. Det finnes mye kollektivkompetanse i etaten. Men hvorfor brukes den ikke?

 • Elektronisk stabilitetskontroll vinner frem:

  Blir piggdekkene overflødige?

  For få år siden fant TØI ut at redusert bruk av piggdekk i de største byene i Norge hadde ført til en liten ulykkesøkning. En ny analyse tyder på at økningen i ulykker kunne ha vært mye større enn den faktisk ble, hadde det ikke vært for økt bruk av elektronisk stabilitetskontroll. Elektronisk stabilitetskontroll kan langt på veg erstatte piggdekk. Dermed kan samfunnet unngå, eller sterkt redusere, de miljøulempene bruk av piggdekk medfører.

Viser fra 11 til 14 av totalt 14 artikler
 • Tweets

Ansvarlig redaktør:  Kommunikasjonssjef Harald Aas, E-post: ha@toi.no  |  Personvern

Designet og utviklet av CoreTrek AS