Du er her

  • Hjem
  • /
    MENINGER
  • /
    Pandemiens betydning for Norges forsyningssikkerhet

Korona og samferdsel:

Pandemiens betydning for Norges forsyningssikkerhet

HVA NÅ? Pandemien har åpnet for et «levende eksperiment» som gir mulighet til å identifisere hvordan næringslivet faktisk tilpasser seg krisesituasjoner, poengterer artikkelforfatterne.

Av Inger Beate Hovi, Daniel Ruben Pinchasik og Christian S. Mjøsund
Hovi er forskningsleder ved Transportøkonomisk institutt (TØI), der Pinchasik er forsker og Mjøsund er seniorrådgiver

Venn tipset!

Din venn har blitt sendt en e-post om denne artikkelen.

Tips en venn

COVID-19-pandemien har medført store utfordringer for norsk næringsliv. Ikke minst gjelder dette transportindustrien, som skal ivareta forsyningssikkerheten slik at essensielle samfunnsfunksjoner opprettholdes.

Norges forskningsråd hadde i vår en hasteutlysning om økonomiske og arbeidsmarkedsmessige konsekvenser av koronakrisen for norsk nærings- og arbeidsliv.

Ett av prosjektene som fikk tilslag på denne utlysningen var CONSIGN, et forskningsprosjekt ledet av TØI som blant annet skal analysere effektene av COVID-19-pandemien på nasjonal forsyningssikkerhet.

Datafangst fra lastebiler

CONSIGN følger i fotsporene til LIMCO (LogIstics, environMent and COsts), et pågående forskningsprosjekt som også ledes av TØI. I LIMCO-prosjektet pågår en datafangst fra ca. 1600 lastebiler.

Cognia Technologies har muliggjort datafangsten fra en fabrikkmontert API i nyere lastebiler for ca. halvparten av bilene, den andre halvparten er en datafangstløsning fra en fysisk installert hardware i flåtestyringssystemet Vehco. 

Datafangsten startet våren 2019, altså i god tid før krisen startet, og pågår fortsatt. Vi har derfor i utgangspunktet et unikt grunnlag for å studere hvordan og i hvilken grad krisen har påvirket transportomfang, utnyttelse av kjøretøyene og endringer i transportmønstre.

Samtidig har pandemien åpnet for et «levende eksperiment», hvor man har mulighet til å identifisere og avdekke hvordan næringslivet faktisk tilpasser seg i krisesituasjoner, og hvordan bedrifter responderer på myndighetenes tiltakspakker. 

Mange næringslivsaktører deltar

I samarbeid med ti næringslivsaktører, alle med essensielle roller for norsk forsyningssikkerhet, skal CONSIGN belyse effektene av COVID-19-pandemien på forsyningssikkerhet, tilpasningsevne, kostnader og hvorvidt utfordringer har bidratt til innovasjon hos store nasjonale transportkjøpere og transportører med globale nettverk. 

Vi har fått med oss de tre største samlasterne, Posten/Bring, PostNord og Schenker, som skal bidra med informasjon om hvordan utviklingen i etterspørselen etter transport har utviklet seg i perioden før og etter at krisen oppstod. 

Det er en stor fordel at vi har fått med oss disse tre aktørene fordi de står for majoriteten av samlastmarkedet. Samlasterne utfører transportoppdrag for nærmest alle næringer og over hele landet, noe som muliggjør analyser av hvilke sektorer som er hardest rammet av krisen, hvem som har vunnet på denne, og om det er geografiske ulikheter. 

Vi håper å få tilgang til data på et så detaljert nivå at det er mulig å identifisere effekter av regjeringens innstramminger og tiltakspakker og om dette har slått ulikt ut for ulike næringer og regioner. At det er tre aktører som deler data, sikrer også at konfidensialiteten ivaretas slik at resultater kan publiseres på et nokså detaljert nivå. 

I prosjektet vil vi også utføre dybdecasestudier både av transportører og av noen kritiske leverandørkjeder. I tillegg vil vi utføre casestudier i et breddeperspektiv, gjennom workshops blant medlemsorganisasjoner til Norges Lastebileier-Forbund og NHO Logistikk og Transport, som begge deltar i prosjektet. Dermed vil det i prosjektet være representert flere transportører og også andre transportformer enn vegtransport.

Bama og Kolonial.no er blant deltakerbedriftene som representerer kritiske varesegmenter hvor krisen kan ha medført ulike utfordringer. Bamas utfordringer har sannsynligvis primært vært knyttet til import fra fjerntliggende destinasjoner da flytrafikken stanset opp. Kolonial.no har derimot hatt utfordringer som følge av en enorm økning i etterspørselen etter hjemleveringer i en periode da mange var redde for smittefaren ved å handle i fysiske butikker. 

I tillegg deltar Mowi, som er et av verdens største sjømatselskaper og verdens største produsent av atlantisk laks, med halvparten av produksjonen i Norge. Oppdrettsnæringen er jo en av de aller viktigste eksportnæringene for Norge, og derfor er det viktig å lære av de utfordringene og løsningene som en så stor aktør har hatt i krisen.

Til sist, men ikke minst, har vi med Alliance Healthcare, som siden 2015 har levert legemidler og handelsvarer til alle landets helseforetak. Dermed får vi også innsyn i hvordan forsyningskjeden innen helsesektoren er opprettholdt i perioden da Norge stengte ned og handelsrestriksjoner ble innført innenfor EU. 

Mangel på beredskapslagre …

Mange bedrifter opererer i dag etter just-in-time-prinsippet. Dette medfører at bedrifter ikke har bufferlagre for produksjon. Norge som nasjon har heller ikke nasjonale beredskapslagre av kritiske varer. Dette påvirker nasjonal forsyningssituasjon, også på områder av betydning for liv og helse.

Det er ikke bare bedriftene selv som berøres, det gjelder også deres ansatte, som mister inntekt, og kunder får ikke tilgang til produkter de kan være avhengige av.

Vår målsetting er at CONSIGN skal bidra med kunnskap om hvordan de største aktørene i Norge har tilpasset seg til krisesituasjonen og at dette gir kunnskap som flere aktører kan lære av, slik at Norge samlet står sterkere rustet dersom en liknende situasjon skjer igjen. 

 

Lenke til prosjektsiden:

https://www.toi.no/consign/

DEBATTREGLER I SAMFERDSEL
Har du synspunkter på denne saken, så kom gjerne med dem her i kommentarfeltet! Det du skriver vil i de fleste sammenhenger fremstå som mer interessant og troverdig dersom du skriver under fullt navn. Hold deg til saken, vis respekt og raushet overfor andre og deres meninger. Husk at det du skriver kan bli lest av mange!

Ytringer som inneholder trusler eller annen form for sjikane, vil bli fjernet.

Vennlig hilsen
Samferdsel-redaksjonen

comments powered by Disqus

Ansvarlig redaktør:  Kommunikasjonssjef Harald Aas, E-post: ha@toi.no  |  Personvern

Designet og utviklet av CoreTrek AS