Du er her

DEBATT:

Ringeriksbanen er ikke et godt klimatiltak

Handlingsplan for kollektivtrafikk, lagt frem av Samferdselsdepartementet 5. september, er ikke verdt særlig mye hvis den ikke gir reell klimahandling. Ringeriksbanen ligger inne i handlingsplanen som en fjerde InterCity-strekning, men slik planene foreligger i dag, er banen langt fra et klimatiltak.

Venn tipset!

Din venn har blitt sendt en e-post om denne artikkelen.

Tips en venn

Av Julie Næss Karlsen
Sentralstyremedlem og fagarbeider for samferdsel i Natur og Ungdom
juliek@nu.no

Det er positivt at det legges konkrete tiltak på bordet. Spørsmålet er om dette er nok til å kutte klimagassutslippene fra transportsektoren og samtidig møte fremtidens transportbehov. Byområder i Norge preges i rushtiden av trafikkaos, forurensning og stadig økt persontrafikk. Slik vil de fortsette å se ut med mindre restriktive tiltak kommer på banen.

Det er bra regjeringen, gjennom handlingsplanen, viser at de skjønner det er på tide at kollektivtransporten blir mer samordnet med arealpolitikk. Dermed er det merkelig at de ønsker å satse på Ringeriksbanen som en fjerde InterCity-strekning. Vi kan ikke akseptere ny jernbane og ny motorvei som berører internasjonalt verneverdige våtmarksområder og verdifullt kulturlandskap. Dagens forslag legger opp til inngrep i høyproduktiv matjord og våtmarksområder i Hole, som blant annet er omfattet av den internasjonale Ramsarkonvensjonen.

Det gjør dessverre en altfor liten forskjell å bygge ut selv verdens flotteste togtilbud hvis man ikke samtidig gjør det dyrere å kjøre bil. Når noen velger kollektivtransport i stedet for bilen, viser trafikkforskning at det alltid vil være en ny bilist klar til å kapre den ledige plassen på veien. Å bygge firefelts motorvei på E16 ved siden av Ringeriksbanen vil gi økte klimagassutslipp og lede enda flere biler inn i Oslo-regionen.

Den planlagte utbyggingen av E16 gjør at Ringeriksbanen aldri vil gi noen betydelig klimaeffekt. Slik planene foreligger i dag, kan man nesten droppe å bygge ut Ringeriksbanen hvis man samtidig bygger E16 parallelt. Klimaeffekten er for liten, og pengene kunne blitt brukt mer effektivt på andre jernbanestrekninger.

Det argumenteres for at Ringeriksbanen kan bli første skritt mot en raskere Bergensbane. Vi trenger virkelig en raskere Bergensbane. Det er likevel ikke gitt at den beste traseen til Bergen er over Hønefoss. Tog blir ikke konkurransedyktig med fly før reisetiden kommer under 3,5 time, og dermed er ikke Ringeriksbanen nødvendigvis et klimatiltak på nasjonalt nivå.

En eventuell fjerde InterCity-strekning bør legges opp slik at man unngår inngrep av den typen Ringeriksbanen vil føre til. Man bør eventuelt se på om helt andre strekninger kan gi mer igjen for miljøet, blant annet ved å legge til rette for mer godstransport i tillegg.

Handlingsplanen for kollektivtrafikk mangler de restriktive tiltakene som kreves for å kutte klimagassutslipp. Den planlagte Ringeriksbanen vil ikke på langt nær gi den klimaeffekten som er nødvendig for å løse kø- og klimautfordringene Oslo-regionen og landet forøvrig står overfor.

DEBATTREGLER I SAMFERDSEL
Har du synspunkter på denne saken, så kom gjerne med dem her i kommentarfeltet! Det du skriver vil i de fleste sammenhenger fremstå som mer interessant og troverdig dersom du skriver under fullt navn. Hold deg til saken, vis respekt og raushet overfor andre og deres meninger. Husk at det du skriver kan bli lest av mange!

Ytringer som inneholder trusler eller annen form for sjikane, vil bli fjernet.

Vennlig hilsen
Samferdsel-redaksjonen

comments powered by Disqus

Ansvarlig redaktør:  Kommunikasjonssjef Harald Aas, E-post: ha@toi.no  |  Personvern

Designet og utviklet av CoreTrek AS