Du er her

Nr. 07

 • LEDER

  Fly og tog under én og samme lupe

  Se hvor raskt og greit det normalt går med tog fra Oslo sentrum til hovedflyplassen på Gardermoen, rundt 50 km på rundt 20 minutter. Og tenk hvor fint det ville være å reise mellom Oslo og København med et like raskt eller helst litt raskere tog, rundt 600 km på under tre timer …

 • REFLEKSJONER:

  Sidrumpet fremtidssatsing

  Jeg leste nylig en nettartikkel på BBC News Technology om at det i Tel Aviv, på området til Israel Aerospace Industries (IAI), nå bygges en testversjon av det som har fått navnet PRT, Personal Rapid Transit. Om testen er vellykket, er planen å bygge ut et nettverk på drøye 200 kilometer i byer og forsteder i det sentrale Israel. Det amerikanske, NASA-tilknyttede selskapet, skyTran, skal stå for byggingen. Testanlegget skal stå ferdig i 2015.

 • DEBATT:

  Buss, tog og klima

  Raske tog har 50 gonger så høge produksjonskostnader og 20 gonger så store globale CO2-utslepp per reisande som buss på 4-felts veg. Folk vel bussen når ei reise Oslo–Bergen/Haugesund tek fire timar på ein 38 mil lang veg med billettpris 30 kr. Raske tog som klimatiltak vert eit pengesluk, bussar ei gullgruve med stor positiv klimaeffekt.

 • DEBATT:

  Bussene og anbudsregimet - på tide å tenke nytt

  Grove anslag viser at det offentlige kjøper inn for over 400 milliarder kroner hvert år, og det hevdes at 10 prosent eller omkring 40 milliarder går bort i såkalte transaksjonskostnader.

 • DEBATT:

  Modulvogntog kontra sjø- og banetransport

  «Samferdselsministeren har i sin iver etter å oppfylle regjeringserklæringa hoppet bukk over vesentlige prosesser,» skriver Roger Hansen i dette innlegget.

 • DEBATT:

  Søkelys på jernbane og omlasting

  Politikere og myndigheter har de senere år prediket at lasten må over fra vei til bane og sjø. Men lite har skjedd. Tall fra SSB viser at det i 1946 gikk 5 mill. tonn med tog og 58 mill. tonn med bil, mens det i 2012 gikk 9 mill. tonn med tog og 264 mill. tonn med bil. Lastebilene har fullstendig tatt innersvingen på jernbanen.

 • DEBATT:

  Ringeriksbanen er ikke et godt klimatiltak

  Handlingsplan for kollektivtrafikk, lagt frem av Samferdselsdepartementet 5. september, er ikke verdt særlig mye hvis den ikke gir reell klimahandling. Ringeriksbanen ligger inne i handlingsplanen som en fjerde InterCity-strekning, men slik planene foreligger i dag, er banen langt fra et klimatiltak.

 • KOMMENTAR – Sømløse kollektivreiser:

  Bør ansvaret for lokaltogene i Oslo og Akershus overføres til Ruter

  Økt lokal innflytelse på lokaltogtilbudet – ved at regionale myndigheter, ikke staten, har ansvar for kjøp av lokaltogtjenester – kan styrke jernbanens rolle i bytransporten i Norge. Hva kan vi lære av andre land hvor regionale myndigheter har et slikt ansvar?

 • Gårdeierne sitter på hver sine tuer:

  Manglende samarbeid svekker sentrumshandelen

  «Vår vurdering er at færre og større gårdeiere i de mest sentrale delene av sentrum vil bidra til å styrke mulighetene for å øke sentrums attraktivitet som etableringsarena for handel og service,» skriver artikkelforfatterne.

 • NÆRBLIKK - omveltninger i drosjenes verden:

  Ny teknologi møter gamle reguleringer

  Drosjer og piratvirksomhet er ofte i mediene. Den viktigste grunnen er nok at app-teknologi og sosiale medier har redusert transaksjonskostnadene ved å koble en villig passasjer til en villig sjåfør for en enkelt reise. Spørsmålet blir om vi skal tilpasse reglene til teknologien – eller tilpasse teknologien til reglene.

Viser fra 1 til 10 av totalt 17 artikler
 • Tweets

Ansvarlig redaktør:  Kommunikasjonssjef Harald Aas, E-post: ha@toi.no  |  Personvern

Designet og utviklet av CoreTrek AS