Du er her

Nr. 07

 • KRONIKK:

  INSPIRASJON - en nøkkel til bærekraftig samferdsel

  I Tallin har myndighetene vedtatt at alle som betaler skatt skal få tilbud om gratis, offentlig transport. Tiltaket har vist at det både reduserer trafikk-kork og luftforurensning. Så langt har biltrafikken i Tallin sunket med 15 prosent. Klimagevinsten har vært stor. Dette er et eksempel som mange land – inkludert Norge – bør vurdere å følge.

 • Når det offentlige kjøper bussbasert kollektivtransport:

  Smartere anbudsregime kan redusere kostnadene

  «Et redusert antall tilbydere, koblet sammen med funn som viser at færre tilbydere fører til økt anbudspris, kan gi grunn til bekymring vedrørende videre opprettholdelse av sunn konkurranse,» skriver artikkelforfatterne, etter å ha studert offentlige innkjøp av busstjenester til kollektivtransporten.

 • INNSPILL om et neglisjert tema:

  Varetransport i byene

  «Det er manglende oppmerksomhet knyttet til økende arealknapphet for vareleveringer,» skriver Innspill-forfatterne. «Urban godstransport krever bylogistikkplaner hvor transportbransjen, vareeiere, myndigheter og beboere (forbrukere) blir enig om tiltak,» mener de.

 • KOMMENTAR - Ny regjering, annerledes politikk

  Nye vrier i svensk samferdsel

  «Svenskene kan vente seg et mer norsk avgiftssystem for personbiler, altså en sterkere klimaprofil,» skriver Gunnar Lindberg i denne kommentaren.

 • Innspill - jernbane:

  En grønn transportåre fra Oslo til Kontinentet

  «En trinnvis utbygging kan gjennomføres slik at reisetiden for persontog mellom Oslo og København kan reduseres til 2 timer og 30 minutter innen 2030,» skriver innspillforfatteren. En slik jernbaneutbygging vil ha stor betydning også for godstrafikken, poengterer han, foruten å bidra til «en sammenhengende skandinavisk arbeidsmarkedsregion basert på grønn mobilitet.»

 • KOMMENTAR - Om Flytoget selges

  Tilgang til sporet avgjør prisen

  «I det øyeblikk et statlig selskap skal selges, må man ta stilling til hvilke rettigheter som skal følge med,» skriver Harald Minken i denne kommentaren.

 • Strekningsmåling av fart:

  Halverer antall drepte og hardt skadde

  • På strekninger hvor det er blitt installert strekningsmåling av fart, eller streknings-ATK (SATK), har antall drepte og hardt skadde gått ned med omtrent 50 % og antall personskadeulykker med mellom 12 og 21 %.
  • Dette viser en evaluering som TØI har gjennomført på oppdrag av Statens vegvesen, Vegdirektoratet. Den viser også at antall ulykker er redusert tre kilometer før og etter strekningene med SATK.
Viser fra 11 til 17 av totalt 17 artikler
 • Tweets

Ansvarlig redaktør:  Kommunikasjonssjef Harald Aas, E-post: ha@toi.no  |  Personvern

Designet og utviklet av CoreTrek AS