Du er her

DEBATT:

Skrinlegg Ringeriksbanen, velg Ringbanen

Tanken om kortere reisetid til Bergen med Ringeriksbanen er besnærende. Partiene H og Frp vil vise handlekraft. Ap applauderer. V og SV tror på et godt miljøtiltak. Er virkeligheten så enkel?

Venn tipset!

Din venn har blitt sendt en e-post om denne artikkelen.

Tips en venn

Av TORBJØRN ENDAL
Eiksmarka
toendal@gmail.com

Tiden da vi bygget toglinjer til steder i distriktene er forbi. Få er likevel i tvil om at et oppgradert togtilbud til Hønefoss er av det gode. Toglinje til Ringerike må bygges ut fra både nasjonale og regionale interesser. Tog er dyrt og må derfor gi mest mulig tilbake.

Hønefoss og Hallingdal alene blir for snaut. Nasjonalt viktige jord-, natur- og kulturhistoriske verdier står på spill i Hole. Dobbeltsporet toglinje i flerbrukskonsept (intercity-, regional- og langdistansetrafikk samt gods på samme linje) er den tilnærmingen som gir maksimal effekt. Hvilke er de tre alternative dobbeltsporede toglinjene mellom Oslo og Hønefoss?

1) Via Grua og Jevnaker – Ringbanen (Oslo–Nittedal–Grua–Jevnaker–Hønefoss–Drammen–Asker). Ringbanen bringer togene til Oslo fra øst. Dette er avgjørende for godstrafikken som ikke kan bruke Oslotunnelen til godsterminalen på Alna på grunn av sprengt kapasitet. Ringbanen er det eneste alternativet med flerbrukskonsept. Den er billig, har lav tunnelandel, frakter gods og gir kort reisetid Hønefoss–Oslo S. Traseen gir alle fordelene til Ringeriksbanen pluss mye mer.

Ringbanen blir ingen ny togkorridor med vesentlig ny arealbruk. Gjøvikbanen med regionene Hadeland og Toten vil bli styrket. Likeså Nittedal, Jevnaker og Eiker. Vi får også muligheten til med enkle grep å frakte gods fra Sørlandsbanen rundt Oslo. Ringbanen ble lansert for mer enn ti år siden, og det er en gåte at dette alternativet ikke er blitt realitetsbehandlet.

2) Under Marka – Skøyen til Åsa. Togene til Oslo i ny korridor fra vest. Den gir kortest reisetid, er dyr, har høy tunnelandel, få arealkonflikter, ingen godstrafikk og vil gi liten samfunnsgevinst.

3) Via Sandvika – Ringeriksbanen. Togene til Oslo i ny korridor fra vest. Den har kort reisetid, dog saktegående Oslo–Sandvika, er teknisk komplisert, har høy tunnelandel, er dyr, ingen godstrafikk og vil gi liten samfunnsgevinst. Ringeriksbanen er miljøfiendtlig med hensyn på nasjonalt viktige arealer med våtmark, kulturlandskap, matjord og kulturminner. Samkjøring med ny E16 i samme korridor vil bli en katastrofe for det jomfruelige natur- og kulturlandskapet i Hole kommune.

Ringbanen er det alternativet som utvilsomt vil gi størst samfunnsgevinst. Ikke bare for Hønefoss og Hallingdal. NSB innrømmer at Ringeriksbanen ikke vil ha nevneverdig effekt på passasjertallet Oslo–Bergen, da toget ikke vil kunne konkurrere med fly verken på tid eller pris. Bergensbanen over Finse vil neppe noen gang bli konkurransedyktig med fly. Terrenget er for dyrt og krevende for tog med høy fart. Nye toglinjer må i dag ha en større nasjonal og regional dimensjon enn Ringeriksbanen.

Stortinget synes, uten særlig tanke på de langsiktige konsekvensene, at Ringeriksbanen via Sandvika er et godt tiltak. Innsigelsene står i kø. Det er et paradoks at tusenvis av mål god matjord bygges ned til ulike formål samtidig som folketallet skal øke. Vi lever av mat. Ikke av tekniske installasjoner. Vekst på økonomiske premisser alene er ikke bærekraftig. Bortfallet av matjord i dag tar minst 1000 år å reetablere. Slike grunnleggende faktorer blir ignorert av politikerne. Dessverre!

Løsningen er snublende nær. Skrinlegg Ringeriksbanen til fordel for Ringbanen. Glem Sandvika–Hønefoss i 250 km/t samkjørt med bygging av ny E16. Det er en særdeles krevende øvelse. Vi kan undres over hvem som har sviktet sitt samfunnsoppdrag ved ikke å utrede alternativene til Sandvikalinjen. Er det Jernbaneverket, Samferdselsdepartementet, sentrale politikere eller de alle i fellesskap? Jeg er flau på nasjonens vegne. Politikerne vil komme til å angre om de velger Ringeriksbanen via Sandvika. Slik Gro H. Brundtland angret på Altasaken.

DEBATTREGLER I SAMFERDSEL
Har du synspunkter på denne saken, så kom gjerne med dem her i kommentarfeltet! Det du skriver vil i de fleste sammenhenger fremstå som mer interessant og troverdig dersom du skriver under fullt navn. Hold deg til saken, vis respekt og raushet overfor andre og deres meninger. Husk at det du skriver kan bli lest av mange!

Ytringer som inneholder trusler eller annen form for sjikane, vil bli fjernet.

Vennlig hilsen
Samferdsel-redaksjonen

comments powered by Disqus

Ansvarlig redaktør:  Kommunikasjonssjef Harald Aas, E-post: ha@toi.no  |  Personvern

Designet og utviklet av CoreTrek AS