Du er her

Nr. 02

 • LEDER:

  Lavprisbrennevin 24/7

  I det avholdspredikerende Norge kan det sees som både pussig og fornøyelig at landets statlige flyplasselskap har en betydelig del av sine inntekter fra salg av lavpriset brennevin, vin og øl.

 • Edruelige regnestykker

  Trygve Hegnar og Øystein Stray Spetalen har fått betydelig medieoppmerksomhet omkring sitt regnestykke om hva elbilsatsingen koster det norske samfunnet – eller, rettere sagt, den norske staten. De hevder at hver Tesla Model S som selges i Norge, koster oss ca. én million kroner i avgiftstap. Når vi har fått 50 000 elbiler på vegene, vil skattetapet følgelig være 50 milliarder kroner ...

 • KRONIKK:

  På tide å reformere flyplassindustrien

  Kronikkforfatteren anbefaler at «myndighetene åpner for større grad av konkurranse mellom flyplasser for å fremme effektivitet og innovasjon».

 • I noen engelske byer er det nesten sant:

  Det går alltid en buss

  Da Kollektivtransportforums studietur 2013 gikk til Sør-England, var det for å studere fremkommelighet for buss, blant annet en superbuss-løsning. Vi besøkte Brighton og Gosport/Fareham, som begge har velfungerende kollektivløsninger. Dette har de oppnådd gjennom et tett samarbeid mellom lokale myndigheter og operatører. Et kjennetegn ved samarbeidet er at det er preget av enighet og personlig tillit.

 • Etter at den har eksistert i 10 år:

  Bør Belønningsordningen videreføres og utvides?

  Har den statlige Belønningsordningen fungert etter hensikten? Artikkelforfatterne kommer frem til at svaret kan være ja, nei eller tja – avhengig av hvordan hensikten defineres.

 • Tvilsomt om belønning kan brukes i stor skala for å fremme

  Sikrere og mer miljøvennlig trafikk

  Det har lenge vært hevdet at belønning virker bedre enn straff. Men det er først de siste 10–15 år teknologien har gjort det mulig å observere bilføreres atferd på en slik måte at sikker og miljøvennlig atferd kan belønnes.

   

 • Det går an å stimulere til:

  Redusert bilbruk på frivillig basis

  Erfaringer fra en rekke land viser at det er mulig å oppnå frivillig reduksjon av privat bilbruk gjennom å tilby bilister individuelt tilpasset informasjon om hvordan kollektivtilbudet kan dekke deres daglige reisebehov.

 • Innspill - Oslo Havn vil gjøre seg mer konkurransedyktig:

  Ny type containerkontrakt på Sjursøya

  Oslo Havn KF er midt i en stor utbygging av Sydhavna, et havneområde som omfatter mange typer godstrafikk: Våtbulk, tørrbulk, lo-lo container, bilimport, kysttrafikk og generelt stykkgods.Utbyggingen vekker oppmerksomhet i fagmiljøet. Men like viktig og interessant er selve organiseringen av fremtidens containerterminal, som skal etableres i dette området, på Sjursøya, og drives av én operatør.

 • Refleksjoner:

  Med lisens til å drepe

  Også denne vinteren har mediene pepret oss med meldinger om utenlandske vogntog som står på kryss og tvers og sperrer glatte, norske vinterveier.

 • Miljøeffekter av sentral knutepunktutvikling:

  Flere reiser kollektivt, færre med bil

  Byggingen av 12 500 nye kontorarbeidsplasser i og ved Bjørvika, i nær tilknytning kollektivknutepunktet Oslo S, gir vesentlige besparelser i nygenerert biltrafikk og miljøbelastning målt mot om arbeidsplassene var blitt lokalisert mer spredt i Oslo.

Viser fra 1 til 10 av totalt 15 artikler
 • Tweets

Ansvarlig redaktør:  Kommunikasjonssjef Harald Aas, E-post: ha@toi.no  |  Personvern

Designet og utviklet av CoreTrek AS