Du er her

DEBATT:

Søkelys på jernbane og omlasting

Politikere og myndigheter har de senere år prediket at lasten må over fra vei til bane og sjø. Men lite har skjedd. Tall fra SSB viser at det i 1946 gikk 5 mill. tonn med tog og 58 mill. tonn med bil, mens det i 2012 gikk 9 mill. tonn med tog og 264 mill. tonn med bil. Lastebilene har fullstendig tatt innersvingen på jernbanen.

Venn tipset!

Din venn har blitt sendt en e-post om denne artikkelen.

Tips en venn

Av Erik Heirung
Bekkestua
heirung@hotmail.no

De har jevnt og sikkert økt sin markedsandel, festtaler og utredninger til tross. Jernbanens tap av markedsandel er et uttrykk for at transportbrukerne finner seg bedre tjent med lastebiltransport enn jernbanetransport, men det burde også reise spørsmålet om jernbanetransport er en riktig transportform for gods i Norge. Noe blant andre Trygve Bratteli gjorde i sin tid som samferdselsminister.

En viktig årsak til dette er at jernbane krever omlasting, mens bilen bringer lasten uanbrukket fra dør til dør. Omlastingen krever ikke bare fysisk håndtering. Papir/kontrollarbeid må også til. En godsterminalhåndtering koster fort 200 kroner per tonn. Disse faktiske forhold må erkjennes, og landets samferdselspolitikk må utformes i tråd med disse.

I dag skjer en rekke investeringer som er bortkastet, ja verre enn det, de binder også opp fremtidige investeringer i subsidiert drift. Man må se på lastebilene (og bussene) som sine partnere og spille sammen med dem.

Først må man finne ut hva omlastningskostnadene beløper seg til og hva dette representerer i kilometer for forskjellig typer biltransport. Dette vil muligens avdekke at banetransport på de korte hovedstrekningene i Norge ikke er lønnsomt. Videre at gode, korte veier er viktig for næringslivet. Utnyttelsen av havneanlegg som nærmest ligger brakk, må også belyses.

Slike studier burde kunne resultere i en effektivitetsfremmende tariff. Her burde det være rikelig anledning for den nye samferdselsadministrasjon til å sette spor etter seg.

DEBATTREGLER I SAMFERDSEL
Har du synspunkter på denne saken, så kom gjerne med dem her i kommentarfeltet! Det du skriver vil i de fleste sammenhenger fremstå som mer interessant og troverdig dersom du skriver under fullt navn. Hold deg til saken, vis respekt og raushet overfor andre og deres meninger. Husk at det du skriver kan bli lest av mange!

Ytringer som inneholder trusler eller annen form for sjikane, vil bli fjernet.

Vennlig hilsen
Samferdsel-redaksjonen

comments powered by Disqus

Ansvarlig redaktør:  Kommunikasjonssjef Harald Aas, E-post: ha@toi.no  |  Personvern

Designet og utviklet av CoreTrek AS