Du er her

Kommentar til: "Hjelp bussen fram"

- Vegen må ha tilstrekkelig bredde

Venn tipset!

Din venn har blitt sendt en e-post om denne artikkelen.

Tips en venn

 

Statens vegvesen er ikke prinsipielt imot midtstilte superbussfelt der vegen har tilstrekkelig bredde

Debatt-vignettI en artikkel  i Samferdsel nr. 3/2015 under «Innspill kollektivtransport» har Odd Steinar Åfar Viseth gjort en del betraktninger angående Statens vegvesens rolle i ulike kollektivsatsinger.

Han har blant annet brukt et eksempel fra Trondheim, hvor han beskylder Statens vegvesen for å bruke trafikksikkerhetsmomenter som begrunnelse for å gå imot midtstilte superbusstraseer på en bestemt strekning. Han mener også at vi ikke har sett til hvordan dette er løst andre steder.

Statens vegvesen er ikke prinsipielt imot midtstilte superbussfelt der vegen har tilstrekkelig bredde. I tilfellet han viser til, Innherredsvegen i Trondheim, er vegbredden 21 meter mellom husveggene. Politikerne har i dette tilfellet gitt klare føringer om at det ikke er aktuelt å rive hus. Midtstilte bussfelt innebærer holdeplasser ute i vegen der plattformbredden bør være 3,5 - 4,0 meter. Tilgjengelig gatebredde medfører også at lengden på plattformene og kapasiteten på holdeplass ikke blir tilstrekkelig. Når gatebredden bare er 21 meter, vil en slik løsning gi fortausbredder helt ned mot 1,2 meter i kritiske snitt. Det vil heller ikke bli plass til syklister i en slik løsning.

På bakgrunn av dette mener vi at trafikksikkerheten på denne strekningen ikke blir godt ivaretatt, og vi har derfor ikke anbefalt midtstilte felt her.

Midtstilte bussfelt med holdeplasser slik det er vist i illustrasjonen som ligger ved artikkelen, har vi full tiltro til. Den viste løsningen har imidlertid 38 meter bredde til disposisjon.

Innherredsveien er en sentrumsnær gate, hvor det i tillegg til å gi bussen god framkommelighet, også er et mål å få flere til å gå og sykle. Vi har derfor i vår anbefaling lagt vekt på at fremkommeligheten for disse gruppene ikke blir godt ivaretatt med en løsning med midtstilte felt, siden bredden på fortauene i kritiske snitt altså blir kun 1,2 meter.

Når det gjelder påstanden om at vi ikke ser til erfaringer andre steder, så er det nettopp det vi har gjort. Staten vegvesen har studert erfaringer fra mange europeiske byer hvor det bygges superbussløsninger (BRT). Vi har registrert at det etableres systemer med mange ulike fysiske løsninger tilpasset de lokale forhold, med både midtstilte felt, sidestilte felt og felt i hver sin gate avhengig av hva det er plass til. Midtstilte felt med en boulevardløsning (som vist på skissen i Samferdsel nr. 3) er også etablert mange steder og en er en super løsning – der det er plass.

DEBATTREGLER I SAMFERDSEL
Har du synspunkter på denne saken, så kom gjerne med dem her i kommentarfeltet! Det du skriver vil i de fleste sammenhenger fremstå som mer interessant og troverdig dersom du skriver under fullt navn. Hold deg til saken, vis respekt og raushet overfor andre og deres meninger. Husk at det du skriver kan bli lest av mange!

Ytringer som inneholder trusler eller annen form for sjikane, vil bli fjernet.

Vennlig hilsen
Samferdsel-redaksjonen

comments powered by Disqus

Ansvarlig redaktør:  Kommunikasjonssjef Harald Aas, E-post: ha@toi.no  |  Personvern

Designet og utviklet av CoreTrek AS