Du er her

  • Hjem
  • /
    Berlin får egen sykkel-lov

Berlin får egen sykkel-lov

Kort tid før påske vedtok byregjeringen i Berlin hovedpunktene for en ny sykkel-lov. Loven skal legge til rette for trygg og økt sykkelbruk i den tyske hovedstaden.

 

Av TERJE I. OLSSON
Frilansjournalist, Berlin

Venn tipset!

Din venn har blitt sendt en e-post om denne artikkelen.

Tips en venn

Etter at sosialdemokratene (SPD) i desember i fjor inngikk i koalisjon med venstresosialistene (Die Linke) og miljøpartiet De Grønne, er det blitt fart i arbeidet for å øke sykkelbruken i Berlin.

Miljøpartiet fikk statsråden (senator) for miljø, samferdsel og klimavern og valgte å nominere en kvinne uten partibok, men med bakgrunn fra miljøorganisasjonen WWF, til stillingen. Hun har presset effektivt på for å få en egen sykkel-lov. Det har lykkes, og Berlin blir nå første tyske delstat med en slik lov.

De tre partiene er blitt enig om hovedpunktene, og planen er at et lovutkast skal legges fram og vedtas av delstatsparlamentet til høsten. Berlin satser ambisiøst:

  • Antall dødsulykker og alvorlig skadde skal ned på null

  • Utbygging av sykkelveger skal skje etter klare kriterier, der også «følt sikkerhet» skal telle med

  • Sykkelandelen innenfor den såkalte «miljøsonen» skal innen 2025 opp på 30 prosent, i utkantene skal den opp på 20 prosent

  • Nåværende sykkelveger bygges ut til et sammenhengende sykkelvegnett

  • Langs alle hovedveger skal det bygges fysisk adskilte sykkelveger så langt som mulig. I tillegg skal det anlegges 100 km sykkelekspressveger

  • Fram til 2025 skal det bygges 100 000 nye sykkelparkeringsplasser i form av P-anlegg og sykkelparkeringshus

En samlet oversikt over alle tiltakene utgjør 15 sider i byregjeringens sykkelplan, som nå er sendt ut på høring til delstatsparlamentets fraksjoner, aksjonsgruppen for folkeavstemning om sykkel-lov og ulike lobbygrupper, som syklistorganisasjonen ADFC og miljøorganisasjonen BUND.

Fra 2019 skal det årlig bevilges 51 millioner euro (cirka 475 millioner NOK) for å nå målene.

Mange sykkeldrepte

Nullvisjon og forebygging av ulykker står naturlig nok sentralt. Det er mange trafikkulykker i Berlin, og fra 2012 til 2016 var det 61 drepte syklister. Toppårene var 2012 og 2016 med hhv. 15 og 17.

Reaksjonene på den nye sykkel-loven er delte. En halv million berlinere bruker sykkel hver eneste dag, og mange er begeistret. Men selvsagt er det også kritikk. Det snakkes om «grønt oppdragelsesdiktatur» og om «bilfiendtlighet».

Kritikken kommer i første rekke fra de tre opposisjonspartiene på borgerlig side, CDU, fridemokratene FDP og det fremmedfiendtlige AfD.

Europas største bilistorganisasjon, tyske ADAC, er kritisk, men forsiktig. De vet at mange av deres medlemmer ikke bare kjører bil, men også er fotgjengere, kjører sykkel eller benytter seg av kollektive transportmidler.

Først i Tyskland med egen lov

Når sykkelloven vedtas til høsten, vil Berlin være den første delstaten i Tyskland med egen sykkel-lov.

Interessant er at forarbeidet og hovedpunktene til lovutkast denne gang er utarbeidet uten at bilbransjen og de tunge bilorganisasjonene var med.

Forarbeidet til loven er et resultat av et såkalt «Runder Tisch Verkehr», det vil si en møterunde med representanter for de politiske fraksjonene i delstatsparlamentet, bydelene, ulike forbund og interessegrupper. I tillegg jobbet en «vitenskapelig rådgivningsgruppe» parallelt. Arbeidet går tilbake til utforming av byutviklingsplanens samferdselsdel fra 2011, som ble videreført i april 2016.

«Samferdselsrevolusjon»

Noen betegner den nye sykkelloven som en «samferdselsrevolusjon». Det gjenstår å se hvordan det blir i praksis. Nøkternt sett dreier det seg om en omfordeling av det offentlige rom, der syklister og fotgjengere skal få større plass.

Når kjørebaner og mer og mindre gratis parkeringsplasser for biler blir fjernet langs Kurfürstendamm, Frankfurter Allé, Heerstraße eller Landsberger Allé for å bygge flere sykkelveger, vil det bli protester og bråk som kan få betydning for neste valg. Utvilsomt vil man også få problemer med å avstemme planene med busser og trikker.

Men sykkel-loven er et sterkt signal om nytenkning og nyorientering i samferdselssektoren. Mange ønsker nettopp det, og kanskje blir det mest bråk i begynnelsen. Etter hvert venner trafikantene seg til den nye situasjonen. Slik var det med bilbeltepåbudet, slik var det med Tempo 30 og slik var det med bussfeltene.

Det som til å begynne med ble oppfattet som inngrep i ens personlige frihet og unødige statlige påbud, ble etter hvert akseptert som noe i og for seg ganske fornuftig.

 

For videre lesing: http://www.stadtentwicklung.berlin.de/verkehr/politik_planung/step_verkehr/handlungsprogramm/

 

 

 

DEBATTREGLER I SAMFERDSEL
Har du synspunkter på denne saken, så kom gjerne med dem her i kommentarfeltet! Det du skriver vil i de fleste sammenhenger fremstå som mer interessant og troverdig dersom du skriver under fullt navn. Hold deg til saken, vis respekt og raushet overfor andre og deres meninger. Husk at det du skriver kan bli lest av mange!

Ytringer som inneholder trusler eller annen form for sjikane, vil bli fjernet.

Vennlig hilsen
Samferdsel-redaksjonen

comments powered by Disqus

Ansvarlig redaktør:  Kommunikasjonssjef Harald Aas, E-post: ha@toi.no  |  Personvern

Designet og utviklet av CoreTrek AS