Du er her

  • Hjem
  • /
    En annerledes drosjeregulering

En annerledes drosjeregulering

LITT AV HVERT: Fjerning av behovsprøvingen – dette er noe av det Samferdselsdepartementet ser for seg når det nå forbereder en ny og annerledes drosjeregulering.

Av Samferdsel

Venn tipset!

Din venn har blitt sendt en e-post om denne artikkelen.

Tips en venn

Flere utviklingstrekk, inklusive kritiske bemerkninger fra ESA til den eksisterende reguleringen, ligger ifølge departementet til grunn for endringsarbeidet som nå er i gang.

«Regjeringen ønsker å legge til rette for velfungerende konkurranse i drosjemarkedet, samtidig som vi sikrer et tilfredsstillende drosjetilbud i hele landet», sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

«Vi må både ivareta de reisendes sikkerhet og bidra til ryddige arbeidsforhold for drosjesjåførene.»

«Rivende teknologisk utvikling»

ESA leverte i februar en uttalelse som sier at den norske drosjereguleringen ikke er i tråd med retten til fri etablering.

Behovsprøvingen, som innebærer at fylkeskommunene fastsetter antallet drosjeløyver, samt tildelingskriteriene for drosjeløyver og plikten for løyvehaver til å være tilknyttet en sentral, blir vurdert å være i strid med EØS-avtalen.

Ikke ESA-bemerkningene alene, men også rapporten fra Delingsøkonomiutvalget samt «en rivende teknologisk utvikling i markedet» og det at «våre naboland liberaliserer sine drosjemarkeder» inngår ifølge samferdselsministeren i grunnlaget for å forandre drosjereguleringen.

«Vi legger opp til å fjerne ordningen med behovsprøving, som i dag kunstig begrenser antall aktører i drosjemarkedet», sier Solvik-Olsen, som tilføyer:

Lokale myndigheters rolle

«Vi ønsker å legge til rette for at lokale myndigheter kan sikre et tilfredsstillende drosjetilbud, der markedet selv ikke leverer et godt nok tilbud. En mulig løsning kan være at fylkeskommunene kan kjøpe nødvendig drosjeberedskap eller tildele eneretter til enkelte aktører.»

Hans departement tar sikte på å sende forslag til regelverksendringer ut på høring høsten 2018.

Departementet har i dag sendt brev til ESA for å informere om det igangsatte endringsarbeidet.

Tommelen halvveis opp fra Taxiforbundet

I kommentarer til dette arbeidet skriver Norges Taxiforbund i ettermiddag at det «vil delta konstruktiv i debatten om utformingen av et nytt lovverk» og at det ser «flere positive sider» i det departementet i dag har meddelt.

Samtidig gjør forbundet det klart at mange hensyn må ivaretas for at et nytt regelverk skal bli akseptabelt sett med forbundets øyne.

 

DEBATTREGLER I SAMFERDSEL
Har du synspunkter på denne saken, så kom gjerne med dem her i kommentarfeltet! Det du skriver vil i de fleste sammenhenger fremstå som mer interessant og troverdig dersom du skriver under fullt navn. Hold deg til saken, vis respekt og raushet overfor andre og deres meninger. Husk at det du skriver kan bli lest av mange!

Ytringer som inneholder trusler eller annen form for sjikane, vil bli fjernet.

Vennlig hilsen
Samferdsel-redaksjonen

comments powered by Disqus

Ansvarlig redaktør:  Kommunikasjonssjef Harald Aas, E-post: ha@toi.no  |  Personvern

Designet og utviklet av CoreTrek AS