Du er her

  • Hjem
  • /
    En ikke helt enkel jernbanereform

En ikke helt enkel jernbanereform

Den viser seg å være mer komplisert enn regjeringen så for seg, den lenge påtenkte og mye omtalte jernbanereformen.

Venn tipset!

Din venn har blitt sendt en e-post om denne artikkelen.

Tips en venn

Samferdselsdepartementet skriver i en pressemelding at det er «godt i rute med jernbanereformen» ­– men utdyper så saken ved å fastslå at reformen ikke er helt i rute, idet en del av reformen, den som går på anbudskonkurranse om å operere persontog, er utsatt.

Departementet forklarer at mye «må på plass for å sikre en god anbudsprosess», med den følge at det har besluttet å «justere fremdriften i dette arbeidet» og at «utkast til konkurransegrunnlag derfor ikke blir  sendt ut på høring nå, slik det opprinnelig var planlagt.»

En følge av dette er i sin tur at departementet fortsatt ser for seg trafikkstart i desember 2018 for den planlagt anbudsutsatte «trafikkpakke Sør» (persontog på Sørlandsbanen, Arendalsbanen og Jærbanen), men at start for «trafikkpakke Nord» (persontog på Nordlandsbanen, Trønderbanen, Meråkerbanen, Raumabanen, Rørosbanen og fjernttrafikk på Dovrebanen) blir utsatt et år, til desember 2019.

Utsettelsen av anbudsprosessen blir av departementet nærmere forklart på denne måten (sitert fra pressemeldingen):

  • Det er viktig at de nye statlige selskapene som skilles ut fra NSB får "satt seg". Selskapene kommer til å være underleverandører til togoperatørene som skal kjøre på jernbanen. Utsettelse gir prekvalifiserte togoperatører mer tid til å ha dialog med sine underleverandører før konkurransen starter.
  • Våren 2017 legger Samferdselsdepartementet fram Nasjonal transportplan 2018-2029. Arbeidet med stortingsmeldingen er i full gang, og det er hensiktsmessig å se konkurranseutsettingen i sammenheng med ny Nasjonal transportplan. Eventuelle utbyggingsprosjekter som blir prioritert på de aktuelle strekningene i trafikkpakke Sør kan få betydning for rutetilbudet.
  • Samferdselsdepartementet trenger mer tid til avklaringer for å kunne redusere usikkerheten både for ansatte og togoperatører som skal konkurrere om trafikkpakken. Dette gjelder blant annet spørsmål om pensjon, og hvordan NSB kan settes i stand til å konkurrere på like vilkår. Her er det igangsatt en prosess mot ESA for å avklare statsstøtterettslige spørsmål, og som vil ta noe tid.

DEBATTREGLER I SAMFERDSEL
Har du synspunkter på denne saken, så kom gjerne med dem her i kommentarfeltet! Det du skriver vil i de fleste sammenhenger fremstå som mer interessant og troverdig dersom du skriver under fullt navn. Hold deg til saken, vis respekt og raushet overfor andre og deres meninger. Husk at det du skriver kan bli lest av mange!

Ytringer som inneholder trusler eller annen form for sjikane, vil bli fjernet.

Vennlig hilsen
Samferdsel-redaksjonen

comments powered by Disqus

Ansvarlig redaktør:  Kommunikasjonssjef Harald Aas, E-post: ha@toi.no  |  Personvern

Designet og utviklet av CoreTrek AS