Du er her

  • Hjem
  • /
    En mulig ny motorvei ved København

Utfordrende storbytrafikk:

En mulig ny motorvei ved København

Danskene satser stort på sykling og kollektivtransport, men det betyr ikke nødvendigvis at det er slutt på byggingen av store nye veier i hovedstadsområdet København.

Venn tipset!

Din venn har blitt sendt en e-post om denne artikkelen.

Tips en venn

KartutsnittTanken kan bli ledet inn på debatten om E18-utbygging vest for Oslo, for en påtenkt mer smidig trafikk inn til og ut av den norske hovedstaden …

Kanskje en ny motorringvei

I Danmark skriver Vejdirektoratet, med utgangspunkt i en ny analyse av veitrafikken i hovedstadsområdet København, at «utbygginger av det eksisterende veinettet på lengre sikt ikke kan stå alene som løsningsmuligheter i forhold til en stadig stigende trafikkmengde.»

I rapporten om analysearbeidet heter det at «med ca. to millioner innbyggere er hovedstadsområdet en dynamisk metropol i hastig forandring», og det skrives mye om en mulig ny nord-syd-forbindelse vest for det sentrale København.

«En fullt utbygget Ring 5 mellom Helsingørmotorveien og Køge Bugt-motorveien vil kunne bidra til å løse en rekke av de trafikale utfordringer som man forventer på lengre sikt i hovedstadsområdet», heter det i rapporten.

Analysen er utført for transport- og bygningsministeren og bygger på tidligere undersøkelser som har vist at det, som direktoratet skriver, «allerede i dag er fremkommelighetsproblemer i hovedstadsområdet.»

Hvis noen tenker på natur og miljø …

Men hva med eksempelvis miljøaspektene ved en Ring 5-satsing?

Vel, rapportskriverne finner grunn til å bemerke at «det i vurderingen av Ring 5 ikke er tatt stilling til motorveiens natur- og miljømessige konsekvenser. Vurderingene er utelukkende av trafikal karakter.»

DEBATTREGLER I SAMFERDSEL
Har du synspunkter på denne saken, så kom gjerne med dem her i kommentarfeltet! Det du skriver vil i de fleste sammenhenger fremstå som mer interessant og troverdig dersom du skriver under fullt navn. Hold deg til saken, vis respekt og raushet overfor andre og deres meninger. Husk at det du skriver kan bli lest av mange!

Ytringer som inneholder trusler eller annen form for sjikane, vil bli fjernet.

Vennlig hilsen
Samferdsel-redaksjonen

comments powered by Disqus

Ansvarlig redaktør:  Kommunikasjonssjef Harald Aas, E-post: ha@toi.no  |  Personvern

Designet og utviklet av CoreTrek AS