Du er her

 • Hjem
 • /
  Et mulig løft for godstoget

Et mulig løft for godstoget

Jernbaneverket (JBV) lanserer hva jernbanedirektør Elisabeth Enger betegner som «en bredere og mer optimistisk godsstrategi enn hva kanskje mange forventer.»

Venn tipset!

Din venn har blitt sendt en e-post om denne artikkelen.

Tips en venn

Det skjer etter årevis med snakk på mange hold om at jernbanen må få hånd om mer av godstransporten – uten at det har medført store og begeistringsvekkende resultater.

JBV poengterer at den nye strategien er utviklet i samarbeid med næringslivet og fastslår at den gis som innspill til Samferdselsdepartementets arbeid med Nasjonal transportplan (NTP) 2018–2029, som skal legges frem til våren.

«Kjernen i godsstrategien er på kort sikt å øke utnyttelsen av og ytelsen på det nettverket vi har. På lengre sikt ønsker vi å utvikle jernbanen til et mer fleksibelt nettverk enn dagens linjesystem», sier Enger.

Behov – og kommersielt grunnlag

Satsingen, som inkluderer noen allerede iverksatte tiltak, rettes ifølge JBV inn mot områder hvor det eksisterer et klart markedsbehov for jernbanens tjenester og hvor det er kommersielt grunnlag for å utvikle et konkurransedyktig togtilbud:

 • Kombitransporten - Raskt sikre konkurransedyktige løsninger
 • Industrigods - Få det tilbake på jernbanen
 • Skognæringen - Utvikle fremtidsrettede løsninger
 • Internasjonale godsstrømmer - Forbedre linjer til Sverige og det øvrige Europa

JBV viser til at det i samferdselsetatenes grunnlagsdokument til den kommende NTP-en er anslått at en godssatsing på 20,2 mrd. kr. i perioden vil være samfunnsøkonomisk lønnsom. Pågående utredninger av konkrete tiltak viser ifølge JBV et betydelig verdiskapningspotensiale innen godstransport på jernbane.

Aktuelle tiltak, slik JBV stiller dem opp:

 • Alnabru – planlegge og påbegynne første byggetrinn for å sikre stabilitet, effektivitet og kapasitet
 • Terminalen i Bergen – oppgradere den for økt effektivitet og kapasitet
 • Multifunksjonell terminal Oslo N – Hauerseter – ny kombi-, vognlast- og tømmerterminal
 • Godskonsept Vestfold-Telemark – Realisere regionalløsning for gods på bane
 • Terminalløsning Drammen – realisere en ny terminalløsning i byen
 • Terminaltiltak Nordlandsbanen – tiltak for å øke markedstilbud for industrigods og fisk
 • Terminaler for skognæringen – nye og relokaliserte tømmerterminaler
 • Kryssingsspor – en pakke linjetiltak for å realisere flere lengre tog og robustisering av banene

Følgende tiltak er i JBVs øyne av «strategisk avgjørende betydning og må prioriteres for utredning og planarbeid i første NTP-periode»:

 • Elektrifisering Hamar–Elverum–Kongsvinger
 • Tilsvinger i Elverum og Kongsvinger
 • Ny terminal Trondheim
 • Ny multifunksjonell terminal Østfold
 • Kapasitetsøkende tiltak Ski–Sarpsborg

Hva som er realistisk …

Jernbanedirektør Enger ser det som realistisk å utvikle en jernbane som tar en sterkere rolle i godstransporten. «Jernbanen kan realistisk ta 10 millioner tonn mer i 2030. 1,75 millioner tonn av dette overføres fra veg.»

Den nye godsstrategien er bygget opp rundt følgende fire hovedelementer av tiltak:

En pålitelig og punktlig jernbane

 • Vedlikehold og fornying av infrastrukturen – felles satsning med persontrafikken
 • Planlegging og styring av trafikk – bedre planlegging og operativ styring av trafikk
 • Beredskap og avvikshåndtering – operativ kapasitet og prosesser

 Kapasitet og effektivitet i fremføringen

 • Kryssingsspor og dobbeltspor – øke kapasitet og toglengder, og redusere fremføringstid
 • Lengre tog – ruter og løsninger for lengre tog opp mot 650–740 m
 • Optimaliserte godsruter–optimal utnyttelse og redusert fremføringstid

Tilgjengelige og effektive terminaler

 • Terminalstruktur – etablering av nye terminaler
 • Terminalkapasitet – oppgradering og utvidelse av eksisterende terminaler
 • Effektiv terminaldrift – løsninger som effektiviserer terminaldriften

Et utvidet og sammenkoblet nettverk

 • Nye banekoblinger – bygging av nye spor og baner, herunder tilsvinger
 • Elektrifisering – elektrifisering av strekninger av særskilt viktighet for gods
 • Havne-, side- og industrispor – knytte jernbanen til store godsstrømmer

Les hele strategi-dokumentet

DEBATTREGLER I SAMFERDSEL
Har du synspunkter på denne saken, så kom gjerne med dem her i kommentarfeltet! Det du skriver vil i de fleste sammenhenger fremstå som mer interessant og troverdig dersom du skriver under fullt navn. Hold deg til saken, vis respekt og raushet overfor andre og deres meninger. Husk at det du skriver kan bli lest av mange!

Ytringer som inneholder trusler eller annen form for sjikane, vil bli fjernet.

Vennlig hilsen
Samferdsel-redaksjonen

comments powered by Disqus

Ansvarlig redaktør:  Kommunikasjonssjef Harald Aas, E-post: ha@toi.no  |  Personvern

Designet og utviklet av CoreTrek AS