Du er her

  • Hjem
  • /
    Foreslår nytt transportdirektorat

NHO Transport

Foreslår nytt transportdirektorat

NHO Transport anbefaler at det opprettes et nytt transportdirektorat som skal ha overordnet ansvar for kjøp av båt-, fly- og ferje- og langdistanse togtjenester i hele landet.

Venn tipset!

Din venn har blitt sendt en e-post om denne artikkelen.

Tips en venn

Stortingets kommunal- og forvaltningskomite arbeider for tiden med kommunereformen og spørsmålet om hvilke oppgaver kommunene skal ivareta på sikt. I denne forbindelse deltok NHO Transport på et høringsmøte i komiteen 14. april, hvor landsforeningen ba om at en helt ny organiseringsmodell for kollektivtrafikken må bli vurdert.

NHO Transport skriver på sine hjemmesider:

"Dagens organisering er svært fragmentert når det gjelder ansvar for innkjøp av persontrafikktjenester, hvor staten har ansvaret for tog, fly, hurtigruten og riksvegferjer. I tillegg skal fylkeskommunene ta hånd om kjøp av buss-, t-bane-, trikk, bybane-, båt- og ferjetjenester. Når det gjelder utvikling og vedlikehold av infrastruktur, er både staten, fylkeskommunene og kommunene involvert.

– Denne ansvarsfordelingen fører til fragmentering og suboptimalisering på grunn av manglende koordinering. NHO Transport frykter at en overføring av ansvaret for kollektivtrafikken til framtidige storkommuner ikke vil bedre situasjonen, tvert imot, sier næringspolitisk fagsjef i NHO Transport, Terje Sundfjord."

Dette foreslår NHO-Transport

NHO Transport anbefaler Stortingets kommunal- og forvaltningskomite å vurdere følgende organisering og ansvarsfordeling mellom ulike nivå i framtiden:

  • Opprettelse av transportdirektorat, som har overordnet ansvar for kjøp av båt-, fly- og ferje- og langdistanse togtjenester. I tillegg skal dette direktoratet koordinere kjøp av lokal kollektivtransport inkludert jernbane, og sørge for at kjøp av alle persontransporttjenester blir basert på felles standarder når det gjelder kontrakter, materiell og anbudsgrunnlag.
  • Innkjøp av lokal og regional persontransport bør skje på regionalt nivå, som eksempelvis kan samsvare med regionene til Statens vegvesen. Dette bør også inkludere kjøp av regionale jernbanetjenester for å sikre samordning. Kjøp av persontransporttjenester og utvikling av infrastruktur bør også i større grad ses i sammenheng, og overføring av deler av fylkesveinettet til riksvei kan være nødvendig.

DEBATTREGLER I SAMFERDSEL
Har du synspunkter på denne saken, så kom gjerne med dem her i kommentarfeltet! Det du skriver vil i de fleste sammenhenger fremstå som mer interessant og troverdig dersom du skriver under fullt navn. Hold deg til saken, vis respekt og raushet overfor andre og deres meninger. Husk at det du skriver kan bli lest av mange!

Ytringer som inneholder trusler eller annen form for sjikane, vil bli fjernet.

Vennlig hilsen
Samferdsel-redaksjonen

comments powered by Disqus

Ansvarlig redaktør:  Kommunikasjonssjef Harald Aas, E-post: ha@toi.no  |  Personvern

Designet og utviklet av CoreTrek AS