Du er her

  • Hjem
  • /
    Laveste dødstall siden 1947

Trafikkens ofre i 2015:

Laveste dødstall siden 1947

De offisielle tallene for antall drepte og skadde i trafikken på norske veier i 2015 er nå offentliggjort. 117 liv gikk tapt – så få liv har ikke trafikken krevd siden 1947!

Venn tipset!

Din venn har blitt sendt en e-post om denne artikkelen.

Tips en venn

Det betyr at trafikken i 2015 krevde 30 færre liv enn året før og at tallet på omkomne i trafikken fortsetter å falle til tross for en jevn trafikkvekst og økende bilbestand. 2011 var det første året i nyere tid hvor antall trafikkdrepte var under 200. 168 ble drept i trafikken det året. Med unntak av 2013, da antallet økte til 187, har det vært en jevn nedgang de siste årene, forteller Statistisk sentralbyrå (SSB) i sin årvisse melding om de offisielle trafikkulykkestallene fra året før.

De foreløpige tallene for 2016 viser så langt at antallet trafikkdrepte igjen øker. I årets fire første måneder har 39 personer mistet livet mot 27 i fjor.

Lavest i Norden…

Målt per 100 000 innbyggere har Sverige tradisjonelt ligget litt lavere enn oss i risiko for å bli drept i trafikken. 117 omkomne tilsvarer 2,2 drepte per 100 000 innbyggere. I Sverige omkom 259 i fjorårstrafikken, noe som tilsvarer 2,6 drepte per 100 000 innbyggere. Tilsvarende risiko i Danmark og Finland var henholdsvis 3,1 og 4,7.

…og nest lavest i Europa

De mest fullstendige ulykkestallene for de 28 EU-landene er fra 2014. I 2014 omkom 147 personer i Norge, noe som tilsvarte en risiko på 2,8 drepte per 100 000 innbyggere. Lavest lå Malta med 2,4. Dernest fulgte Sverige og Norge med 2,8. Størst risiko hadde Latvia med 10,6 omkomne per 100 000 innbyggere. For å illustrere forskjellen som dette utgjør, ville tallet på drepte i Norge vært på 527 i 2014 med Latvias trafikkrisiko. Vi må tilbake til 1975 for å finne slike ulykkestall i Norge.

I alt omkom 25 928 personer i trafikkulykker i de 28 EU-landene i 2014. De fire landene Tyskland, Frankrike, Italia og Polen hadde alle om lag 3 300 trafikkdrepte hver og stod følgelig for drøyt halvparten av alle omkomne i EU.

Tallet på hardt skadde øker

Også tallet på hardt skadde går jevnt og trutt nedover. Men den positive utviklingen har stoppet litt opp de siste årene. I 2015 ble 693 personer hardt skadd – 19 flere enn året før. Antallet har ligget ganske stabilt rundt 700 de siste fem årene.

Antallet lettere skadde har blitt betydelig redusert også de siste årene. I 2015 ble 4 831 personer lettere skadd mot 5 397 året før. I 2011 var antallet 7 009. For lettere skadde vet vi at det er en betydelig underrapportering siden mange ikke melder disse personskadeulykkene til politiet. Vi har likevel ingen grunn til å tro at andelen som ikke rapporteres, har endret seg vesentlig i perioden.

Mer om trafikkulykkesstatistikken for 2015 på SSBs hjemmesider

DEBATTREGLER I SAMFERDSEL
Har du synspunkter på denne saken, så kom gjerne med dem her i kommentarfeltet! Det du skriver vil i de fleste sammenhenger fremstå som mer interessant og troverdig dersom du skriver under fullt navn. Hold deg til saken, vis respekt og raushet overfor andre og deres meninger. Husk at det du skriver kan bli lest av mange!

Ytringer som inneholder trusler eller annen form for sjikane, vil bli fjernet.

Vennlig hilsen
Samferdsel-redaksjonen

comments powered by Disqus

Ansvarlig redaktør:  Kommunikasjonssjef Harald Aas, E-post: ha@toi.no  |  Personvern

Designet og utviklet av CoreTrek AS