Du er her

  • Hjem
  • /
    Nytt blikk på jernbane i nord

Nytt blikk på jernbane i nord

LITT AV HVERT: Samferdselsdepartementet melder i dag at det har bedt Jernbanedirektoratet utarbeide et oppdatert kostnadsanslag for en jernbane mellom Fauske og Tromsø.

Av Samferdsel

Venn tipset!

Din venn har blitt sendt en e-post om denne artikkelen.

Tips en venn

Det ligger i kortene at veien frem til en slik eventuell jernbaneforlengelse i nordlig retning vil være lang, men også at tilhengere av et slikt prosjekt kan se det nye utspillet fra departementet som en vitamininnsprøytning.

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen fastslår i en kommentar at den aktuelle jernbanen «lenge har vært et ønske fra mange i landsdelen» og at den «vil kunne gi en ny transportåre for sikker og miljøvennlig transport».

Men han tilføyer:

«Samtidig er utbygging av jernbane kostbart, og avstanden fra Fauske til Tromsø er lang. I vurderingen av en eventuell fremtidig jernbaneutbygging må derfor kostnadene avveies mot nytten utbyggingen vil gi.»

Hans departement viser til et grovt kostnadsanslag fra 2011 som sier at en jernbaneutbygging Fauske–Tromsø ville koste mellom 40 og 60 milliarder kroner.

Departementet ber nå også om at det blir gjort en samfunnsøkonomisk analyse for den mulige utbyggingen – og om at en mulig trinnvis utbygging blir vurdert.

I oppdragsbrevet til Jernbanedirektoratet, datert i dag, skriver departementet at «det skal ikke utarbeides en konseptvalgutredning (KVU) med de formelle og prosessuelle krav som settes til en slik utredning, men KVU-metodikken skal følges så langt Jernbanedirektoratet vurderer det som hensiktsmessig.»

Departementet presiserer i brevet at det i henhold til etablert praksis skal gjennomføres konsultasjoner med Sametinget i denne saken.

 

Aktuell lesing:

Første togavgang fra Narvik til Tromsø innen 2030-2035!

DEBATTREGLER I SAMFERDSEL
Har du synspunkter på denne saken, så kom gjerne med dem her i kommentarfeltet! Det du skriver vil i de fleste sammenhenger fremstå som mer interessant og troverdig dersom du skriver under fullt navn. Hold deg til saken, vis respekt og raushet overfor andre og deres meninger. Husk at det du skriver kan bli lest av mange!

Ytringer som inneholder trusler eller annen form for sjikane, vil bli fjernet.

Vennlig hilsen
Samferdsel-redaksjonen

comments powered by Disqus

Ansvarlig redaktør:  Kommunikasjonssjef Harald Aas, E-post: ha@toi.no  |  Personvern

Designet og utviklet av CoreTrek AS