Du er her

  • Hjem
  • /
    Vegvesenet følger ikke sitt regelverk godt nok

Vegtilsynet fastslår:

Vegvesenet følger ikke sitt regelverk godt nok

Vegtilsynet har gjennomført fire tilsynssaker som retter seg mot oppfølging av driftskontrakter, og alle peker i samme retning: Vegtilsynet mener det er bekymringsfullt at Statens vegvesen i altfor liten grad følger regelverket.

Venn tipset!

Din venn har blitt sendt en e-post om denne artikkelen.

Tips en venn

Dette fremgår av en pressemelding som Vegtilsynet har sendt ut etter å ha ført tilsyn med Statens vegvesens driftskontrakter i Region sør. Tilsynet viste blant annet for lavt kontrollnivå, spesielt på gang- og sykkelveger.

De undersøkte kontraktene var Ringerike, Hallingdal og Vest-Telemark.

Driftskontraktene er Statens vegvesens redskap til å opprettholde vegnettets funksjon. Ettersom driftsoppgavene blir utført av entreprenører er Statens vegvesens oppfølging og kontroll med det utførte arbeidet av stor betydning.

Vegtilsynet har gjennomført fire tilsynssaker som retter seg mot oppfølging av driftskontraktene, og alle peker i samme retning. Vegtilsynet mener det er bekymringsfullt at Statens vegvesen i altfor liten grad følger regelverket, ikke minst sett i lys av det Riksrevisjonen påpekte i 2009 gjennom rapporten «Styring og oppfølging av driftskontrakter»: lavt kontrollnivå, mangelfull oppfølging av kontraktene og ulik praksis og lite omfang av økonomiske sanksjoner.

Vegtilsynet undersøkte om Statens vegvesen, som byggherre, planlegger stikkprøvekontroller i samsvar med krav, om kontrollene ble gjennomført, og om funn etter stikkprøvekontrollene ble behandlet i samsvar med krav, for eksempel om entreprenøren ble ilagt økonomiske sanksjoner ved gjentakende avvik fra driftsstandard.

Tilsynsfunn

Et hovedfunn i tilsynet var at driftskontraktene hadde et for lavt kontrollnivå. Mellom 50 og 89 prosent av planlagte kontroller var gjennomført i kontraktsperioden. Spesielt lavt var kontrollnivået på gang- og sykkelveg (langs riksveg) der utførte kontroller var mellom null prosent og 22 prosent av planlagt.

I tillegg så Vegtilsynet at planlegging av kontroller og utarbeiding av grunnlaget for plantallene var mangelfull, det vil si de vurderinger som skal gjøres ut fra særegenheter for den enkelte kontrakt.

Når det gjaldt oppfølging av funn fra stikkprøvekontrollene, følger ikke tilsynspart kravene i alle tilfeller. 45 prosent av manglene var ikke behandlet slik de skal ifølge krav. Målet er å oppnå forbedring hos entreprenøren. I ytterste konsekvens brukes økonomiske sanksjoner mot entreprenør. Kontraktene praktiserer regelverket ulikt på dette området, noe som igjen kan føre til ulik driftsstandard.

Vegtilsynet gir fire tilrådninger i saken.

DEBATTREGLER I SAMFERDSEL
Har du synspunkter på denne saken, så kom gjerne med dem her i kommentarfeltet! Det du skriver vil i de fleste sammenhenger fremstå som mer interessant og troverdig dersom du skriver under fullt navn. Hold deg til saken, vis respekt og raushet overfor andre og deres meninger. Husk at det du skriver kan bli lest av mange!

Ytringer som inneholder trusler eller annen form for sjikane, vil bli fjernet.

Vennlig hilsen
Samferdsel-redaksjonen

comments powered by Disqus

Ansvarlig redaktør:  Kommunikasjonssjef Harald Aas, E-post: ha@toi.no  |  Personvern

Designet og utviklet av CoreTrek AS