Du er her

  • Hjem
  • /
    Vegvesenet ønsker innspill til nytt transportsystem i Groruddalen

Vegvesenet ønsker innspill til nytt transportsystem i Groruddalen

Behovet er stort for en utbedring av veisystemet for tungtrafikk i Groruddalen. Vegsystemet er belastet med en høy andel tungtrafikk og mangelfulle traséer for tungtransport. Statens vegvesen skal utarbeide et mer effektivt, miljøvennlig, sikkert og tilgjengelig transportsystem i området – og til det ønsker de hjelp fra bedriftene som kjører der.

Venn tipset!

Din venn har blitt sendt en e-post om denne artikkelen.

Tips en venn

«Dette er en gyllen mulighet for næringstrafikantene i Groruddalen til å spille inn verdifull kunnskap til oss», sier Lise-Lotte Bjarnadottir, planleggingsleder for Vegvesenets analyse av vegsystemet i Groruddalen.

Hun forteller at etaten den siste uken har gått bredt ut med en spørreundersøkelse til bedrifter som benytter Groruddalen til næringstransport, og hun håper mange vil ta seg tid til å svare. Slik kan bedriftene være med på å påvirke den fremtidige infrastrukturen i det sterkt trafikkerte dalstrøket, sier hun.

Viktig med innspill

«Bedriftenes innspill og meninger er av stor betydning når vi nå kartlegger hvordan dagens transportsystem i Groruddalen brukes», understreker prosjektlederen. «Vår utredning av ny trasé vil baseres blant annet på besvarelsene vi mottar i denne spørreundersøkelsen.»

Vegvesenets spørreundersøkelse er distribuert av Transportøkonomisk Institutt TØI), og svarfristen er satt til tirsdag 13. september. Alle besvarelser av undersøkelsen behandles anonymt. Svarene vil også bli benyttet i doktorgradsavhandlingen «Economics, efficiency and sustainability of urban freight transport», ved Transportøkonomisk institutt (TØI) og Handelshøyskolen, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU).

Spørsmål om undersøkelsen kan rettes til forsker Elise Caspersen ved Transportøkonomisk institutt. 

Statens vegvesen har mer informasjon om tungtransportprosjeltet i Groruddalen på sine  nettsider

DEBATTREGLER I SAMFERDSEL
Har du synspunkter på denne saken, så kom gjerne med dem her i kommentarfeltet! Det du skriver vil i de fleste sammenhenger fremstå som mer interessant og troverdig dersom du skriver under fullt navn. Hold deg til saken, vis respekt og raushet overfor andre og deres meninger. Husk at det du skriver kan bli lest av mange!

Ytringer som inneholder trusler eller annen form for sjikane, vil bli fjernet.

Vennlig hilsen
Samferdsel-redaksjonen

comments powered by Disqus

Ansvarlig redaktør:  Kommunikasjonssjef Harald Aas, E-post: ha@toi.no  |  Personvern

Designet og utviklet av CoreTrek AS