Du er her

  • Hjem
  • /
    - Infrastrukturen må brukes smartere

Fremtidens transportnett:

- Infrastrukturen må brukes smartere

- Vår hovedprioritet nå er å bedre hverdagsreisen og få mer gods bort fra veiene der folk bor.

Venn tipset!

Din venn har blitt sendt en e-post om denne artikkelen.

Tips en venn

RapportenDette sa samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen i forbindelse med at han i dag mottok rapporten ”Utfordringer for framtidens transportsystem”. I en pressemelding poengterer han:

- Vi må både investere i økt kapasitet og bedre vedlikehold dersom vi skal løse framtidens infrastrukturutfordringer. I tillegg må vi bruke infrastrukturen smartere gjennom økt bruk av teknologi, uttalte ministeren.

Statens vegvesen, Jernbaneverket, Kystverket og Avinor AS har laget rapporten, på oppdrag fra Samferdselsdepartementet. Rapporten er en del av det faglige grunnlaget for Samferdselsdepartementets videre arbeid med en stortingsmelding om ny Nasjonal transportplan (NTP).

- Et sikkert og pålitelig transportnett krever at vedlikehold får topp-prioritet, poengterte ministeren, og fortsatte: - Etter flere tiår med forsømmelser er 2015 det første året uten vekst i vedlikeholdsetterslepet på veiene. I inneværende NTP-periode var det planlagt med fortsatt vekst i forfallet, men etter regjeringsskiftet er vedlikeholdssatsingen styrket godt utover det NTP la til grunn. Denne satsingen skal følges opp og forsterkes, for alle transportgreiner. Økt vedlikehold av vei, bane, lufthavner og kystens infrastruktur er viktig for folk og næringsliv i hele landet.  Det handler om trygghet og forutsigbarhet for brukerne av transportnettet.

Solvik-Olsen understreket også behovet for bedre og raskere teknologi som kan gjøre at sjåfører og reisende får bedre tilgang til informasjon.

- Dermed kan vi bidra til at folk velger bedre reisemønster og transportformer. God bruk av teknologi kan også styrke trafikksikkerhetsarbeidet betydelig, ved at man får bedre oversikt over trafikkbildet og flere støttesystemer til sjåfører og myke trafikanter. Satsingen på ITS (intelligente transport system) ligger derfor høyt på prioriteringslisten til regjeringen, sa samferdselsminister Solvik-Olsen.

Samferdselsdepartementet vil i vår utarbeide nærmere retningslinjer for det videre arbeidet med stortingsmeldingen om ny Nasjonal transportplan.

 

DEBATTREGLER I SAMFERDSEL
Har du synspunkter på denne saken, så kom gjerne med dem her i kommentarfeltet! Det du skriver vil i de fleste sammenhenger fremstå som mer interessant og troverdig dersom du skriver under fullt navn. Hold deg til saken, vis respekt og raushet overfor andre og deres meninger. Husk at det du skriver kan bli lest av mange!

Ytringer som inneholder trusler eller annen form for sjikane, vil bli fjernet.

Vennlig hilsen
Samferdsel-redaksjonen

comments powered by Disqus

Ansvarlig redaktør:  Kommunikasjonssjef Harald Aas, E-post: ha@toi.no  |  Personvern

Designet og utviklet av CoreTrek AS