Du er her

  • Hjem
  • /
    MENINGER
  • /
    En fjerntogstrekning som kan utfordre luftfarten

En fjerntogstrekning som kan utfordre luftfarten

«Med kun ti mil nybygget jernbane og raske ekspresstog kan opp mot 50 % av flypassasjerene overføres til utslippsfri jernbane», skriver kronikkforfatteren om reisestrekningen Stockholm–Oslo. Han ser for seg en togreisetid på tre timer og 45 minutter.

Av Per Fjeldal
Fjeldal er ansatt i Statens vegvesen, men understreker at kronikken står for hans egen regning. Han har tidligere arbeidet i Klima- og forurensningsdirektoratet, Jernbaneverket og Jernbanedirektoratet.

Venn tipset!

Din venn har blitt sendt en e-post om denne artikkelen.

Tips en venn

Flytrafikken vil i mange år framover ha høye klimagassutslipp fra bruk av fossilt drivstoff. Jernbanen kan bidra med klimakutt innen persontransport som monner, men da må togene få opp farten mellom storbyer med mange flypassasjerer.

Med Oslo som utgangspunkt er det tog Stockholm–Oslo som enklest kan utfordre luftfarten. Med kun ti mil nybygget jernbane og raske ekspresstog kan opp mot 50 % av flypassasjerene overføres til utslippsfri jernbane. Planleggingen krever imidlertid betydelig koordinering mellom politikere i våre to skandinaviske land. 

Et svensk initiativ

Prosjektet «OsloStockholm 2:55» er finansiert av kommuner og fylker langs den tenkte jernbanetraseen mellom hovedstedene i Norge og Sverige. Dette svenske initiativet ønsker å fremskynde byggingen av bedre jernbaneforbindelse mellom hovedstedene og de største byene langs strekningen; Karlstad, Kristinehamn, Örebro og Västerås.

 

Figuren er hentet fra Høyhastighetsutredningen, Jernbaneverket 2010

 

Det er utarbeidet rapporter og utredninger som belyser alt fra investeringsbehov, trafikkgrunnlag til samfunnsøkonomi og ringvirkninger.

Fra et norsk ståsted vil Stockholm–Oslo være et effektivt klimatiltak hvis vi prioriterer tiltaket som gir størst reisetidsgevinst mellom endepunktene først!

Strekningen Arvika–Ski er den åpenbare kandidaten fordi dagens trasé mellom Arvika og Oslo gjør en stor sving om Kongsvinger. Banen har både lav standard, lav fart og er mye lenger enn en rett linje.

Follobanen, en viktig brikke

Follobanen mellom Ski og Oslo står klar i 2022 og er dimensjonert for 250 km/t. Dette vil være det naturlige utgangspunktet for raske fjerntogforbindelser både mot sørøst og øst.

En dobbeltsporet forbindelse fra Arvika rett vestover forbi Mysen til nord for Ski, direkte koplet til Follobanen, vil alene kutte reisetiden Stockholm–Oslo med en drøy time. Utbyggingskostnadene kan grovt estimeres til 35–40 mrd. kroner, en utgift som kan fordeles mellom Sverige og Norge.

Dette samsvarer bra med estimatet for Arvika–Lillestrøm fra «OsloStockholm 2:55». Grunnforholdene vil dessuten etter all sannsynlighet være enklere her enn for Intercityutbyggingen i Østfold, bortsett fra stedvis dårlige grunnforhold før og etter passeringen av Glomma.

I praksis kan dagens ruteopplegg for togene mellom Stockholm, Hallsberg og Karlstad forlenges til Oslo, noe som dermed ikke gir negative kapasitetsmessige konsekvenser øst for Karlstad.

3 timer og 45 minutter

Det vil imidlertid bli flere passasjerer som bruker togene, og derfor må det settes inn lengre tog. Enkelte kapasitets- og hastighetsøkende tiltak i Sverige kan spare ytterligere tid mellom Karlstad og Arvika og ved avgreningen fra Vestra stambanen ved Laxå.

Ovennevnte infrastrukturtiltak vil gi en reisetid på ca. 3:45 mellom Stockholm og Oslo, noe som gjør at toget kan få markedsandel på nærmere 50 %. Til sammenlikning har relasjonen Stockholm–Göteborg en reisetid på 3 timer med en markedsandel 65 % i favør av tog.

Bruk av en modell designet for å estimere effektene av endret reisetid for ulike transportformer (Konkurranseflatemodellen) indikerer at utslippskuttene blir 40 000 tonn CO2-ekvivalenter årlig. Utslippene fra drivstoff til anleggsmaskiner og massetransport er dermed raskt tilbakebetalt.

Økonomien i prosjektet styrkes betydelig ved at man spiser seg inn i bedriftskundemarkedet. Høy betalingsvilje fra de forretningsreisende gjør at ferie- og fritidspassasjerene kan reise desto rimeligere i helger og ferier. Dette er en synergi for hele prosjektet i tillegg til at bo- og arbeidsmarkedet rundt Oslo utvides til Arvika og Karlstad fra dag én.

Stockholmforbindelsen via Follobanen gir synergier med en fremtidig Europabane retning Göteborg som et mulig byggetrinn to. Europabanen kan benytte samme påkobling til Follobanen nord for Ski, følge samme trasé et stykke, for deretter å grene av sørover et sted mellom Elvestad og Spydeberg.

Kontinentet neste …

Bygger man via Lillestrøm, som «OsloStockholm 2:55» foreslår, mister man denne muligheten. Raske togforbindelser til København vil være etterspurt i fremtiden og interessen for nattog har eksplodert de siste par årene.

Med en Europabane, og den nye jernbanetunnelen Fehmarn Belt mellom Danmark og Tyskland på plass, kan både Hamburg, Berlin og Köln være innen rekkevidde på en god natts søvn.

Se hjemmesiden: https://www.oslo-sthlm.se/ for mer informasjon om «OsloStockholm 2:55»

DEBATTREGLER I SAMFERDSEL
Har du synspunkter på denne saken, så kom gjerne med dem her i kommentarfeltet! Det du skriver vil i de fleste sammenhenger fremstå som mer interessant og troverdig dersom du skriver under fullt navn. Hold deg til saken, vis respekt og raushet overfor andre og deres meninger. Husk at det du skriver kan bli lest av mange!

Ytringer som inneholder trusler eller annen form for sjikane, vil bli fjernet.

Vennlig hilsen
Samferdsel-redaksjonen

comments powered by Disqus

Ansvarlig redaktør:  Kommunikasjonssjef Harald Aas, E-post: ha@toi.no  |  Personvern

Designet og utviklet av CoreTrek AS