Du er her

  • Hjem
  • /
    MENINGER
  • /
    Er Ringeriksbanen et anstendig samferdselsprosjekt?

Er Ringeriksbanen et anstendig samferdselsprosjekt?

«Politikere på Stortinget synes å mangle inngående kunnskaper om Ringeriksbanen», skriver Jørn Hanssen i dette innlegget. På vegne av MiljøRett §112 mener han at «det vil være anstendig av politikerne å utsette dette svært kostnadsdrivende og miljøødeleggende jernbaneprosjektet.»

 

Av Jørn Hanssen
Styremedlem i MiljøRett §112, en medlemsorganisasjon for Ringeriksregionen

Venn tipset!

Din venn har blitt sendt en e-post om denne artikkelen.

Tips en venn

Det hevdes offisielt fra flere hold at ingen av argumentene fra konsernledelsen i Bane NOR om å utsette jernbaneprosjektene på Østlandet er relevante for Ringeriksbanen. De som har lest Bane NOR sitt innspill til handlingsplan for NTP (2018–2029), utarbeidet av konsernledelsen i Bane NOR, vil være klar over at det står mange hindringer i veien for Ringeriksbanen.

Vi ser på innholdet i hindringene som såpass viktige og interessante at de her må belyses nærmere.

I handlingsplanen står det at Ringeriksbanen er det minst lønnsomme prosjektet av alle IC-strekningene. Det er ingen hemmelighet. Hvordan noen kan hevde at dette i betydelig grad skiller Ringeriksbanen fra de andre IC-strekningene, får stå for deres regning.

Lønnsomheten av banen er det laveste nasjonalt sett sammenliknet med de andre jernbaneprosjekter som planlegges i Norge i dag. Allikevel er det mange som hevder at Ringeriksbanen er et svært viktig nasjonalt prosjekt.

Det er nok en bred enighet om at E16 bør forbedres og bygges ut til en mer trafikksikker standard, men det er ingen selvfølge at et fellesprosjekt for Ringeriksbanen og ny E16 gir en kostnadsbesparelse på 1 milliard kroner.

Transport økonomisk institutt(TØI) skrev i sin kvalitetssikring av «Silingsrapporten» i 2015 at et felles prosjekt ikke behøver å gi en innsparing, en kan like gjerne ende opp med en økning i den totale kostnaden.

Prosjektet er som kjent kun et «fellesprosjekt» de siste 10 kilometer etter Vik i Hole og videre inn til Hønefoss.

Ringeriksbanen har dessverre bremset og med flere år utsatt byggingen av den korrekt utredede E16-traseen fra 2012, etter at Bane NOR (da Jernbaneverket) kom med sin innsigelse til kommunedelplanen som forelå for veien.

Bane NOR er i det siste blitt feiltolket på egne utspill på at de ikke innehar tilstrekkelig kompetanse til å bygge i alle grunnforhold. Dette er blitt tilbakevist av konsernledelsen som en misforståelse fra media.

Det er allikevel slik at Bane NOR aldri har bygget opp til 2 kilometer lange banelegemer over slikt terreng med 70 til 130 meter dype ustabile løsmasser.

At Bane NOR nå planlegger et fullskala prøveprosjekt på Mælingen for å teste stabiliteten i grunnen, tolker vi dit hen at Bane NOR ikke innehar den nødvendige kunnskap om det er forsvarlig å bygge banelegemer i slike dype våtmarksområder.

I tillegg har en ekspertgruppe tilknyttet Follobaneprosjektet produsert en internrapport som slakter tunnelkonseptet for Ringeriksbanen. De mener at utfordringene rundt Ringeriksbanetunnelene også er store og sammenlignbare med deres erfaringer.

Rapporten mer enn antyder at umodne valg ligger til grunn for valgt drivingskonsept og at man nærmest bare har «bestemt seg for noe» og utredet derifra i ettertid.

Påkoblingen til Askerbanen gjør at denne må stenges i inntil 18 måneder. Vi hevder at togavviklingen og transportkonsekvensene for alle pendlere som benytter Askerbanen, Drammensbanen og Spikkestadbanen vil få store daglige logistikkutfordringer. Flere millioner reisende vil bli negativt berørt i lange tidsperioder.

I sum virker det derfor vel selvsikkert av Ringeriksbanens forkjempere å hevde at det ikke finnes noen som helst grunner, verken faglige eller politiske, for å utsette Ringeriksbanen til 2022, dette på tross av at de faglige grunnene er uttrykkelig beskrevet i Bane NORs innspill til handlingsplan for 2018–2029. 

Politikere på Stortinget synes å mangle inngående kunnskaper om Ringeriksbanen. Dette finner vi overraskende, siden noen av dem er medlemmer i fremtredende komiteer knyttet til samferdsel og har vært med å beslutte at Fellesprosjektet E16 og Ringeriksbanen skal bygges.

Vi i MiljøRett §112 mener det vil være anstendig av politikerne å utsette dette svært kostnadsdrivende og miljøødeleggende jernbaneprosjektet, fremfor å følge den opprinnelige hastige gjennomføringsplanen.

Politikerne skal ha ros hvis de nå velger å utsette byggingen av Ringeriksbanen til 2022 og heller velger å prioritere prosjektene med god samfunnsnytte.

 

DEBATTREGLER I SAMFERDSEL
Har du synspunkter på denne saken, så kom gjerne med dem her i kommentarfeltet! Det du skriver vil i de fleste sammenhenger fremstå som mer interessant og troverdig dersom du skriver under fullt navn. Hold deg til saken, vis respekt og raushet overfor andre og deres meninger. Husk at det du skriver kan bli lest av mange!

Ytringer som inneholder trusler eller annen form for sjikane, vil bli fjernet.

Vennlig hilsen
Samferdsel-redaksjonen

comments powered by Disqus

Ansvarlig redaktør:  Kommunikasjonssjef Harald Aas, E-post: ha@toi.no  |  Personvern

Designet og utviklet av CoreTrek AS