Du er her

  • Hjem
  • /
    Fra vei til jernbane – enda en gang

Fra vei til jernbane – enda en gang

LITT AV HVERT: Gjennom mange år har det vært mye snakk om å få gods over fra vei til jernbane, dessuten noen tilløp til handling for å få snakket omsatt i praksis. Nå ser Samferdselsdepartementet tiden moden for nok et slag for å få fart i saken.

Av Samferdsel

Venn tipset!

Din venn har blitt sendt en e-post om denne artikkelen.

Tips en venn

Det nye nå er at departementet etablerer en arbeidsgruppe bestående av medlemmer fra departementet selv samt Jernbanedirektoratet.

Arbeidsgruppen skal, slik samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen sier det, «se på mulighetene for en midlertidig ordning som kan bidra til å opprettholde og styrke konkurranseevnen til jernbanegodsnæringen.»

At det er snakk om en midlertidig ordning blir av Solvik-Olsen forklart med at det i Nasjonal transportplan 2018–2029 finnes en egen godspakke med målrettede tiltak, men at det «vil ta noen år før investeringene er gjennomført og gir effekt.»

Mandatet til arbeidsgruppen legger ifølge departementet opp til at gruppen «skal utforme alternative løsninger for økonomiske ordninger og gi en anbefaling om det er hensiktsmessig å gå videre med en av løsningene.»

Ulike berørte aktører i godssektoren skal involveres i det forestående arbeidet, som i oktober i år skal resultere i en anbefaling. «Relevante aktører vil også kunne gi innspill når Samferdselsdepartementet sender arbeidsgruppens endelige løsningsforslag på høring», poengterer departementet.  

Departementet minner om at det i fjor opprettet en tilskuddsordning for godsoverføring fra vei til sjø, administrert av Kystverket, og det ser at den aktuelle ordningen for jernbane kan få likhetstrekk med den som gjelder vei-til-sjø-ordningen. «Men det vil i tillegg være nødvendig å ta hensyn til andre utfordringer som gjelder jernbanen», skriver departementet i dag i en pressemelding.

DEBATTREGLER I SAMFERDSEL
Har du synspunkter på denne saken, så kom gjerne med dem her i kommentarfeltet! Det du skriver vil i de fleste sammenhenger fremstå som mer interessant og troverdig dersom du skriver under fullt navn. Hold deg til saken, vis respekt og raushet overfor andre og deres meninger. Husk at det du skriver kan bli lest av mange!

Ytringer som inneholder trusler eller annen form for sjikane, vil bli fjernet.

Vennlig hilsen
Samferdsel-redaksjonen

comments powered by Disqus

Ansvarlig redaktør:  Kommunikasjonssjef Harald Aas, E-post: ha@toi.no  |  Personvern

Designet og utviklet av CoreTrek AS