Du er her

Jernbanepakke er politikk, ikke juss

DEBATT: Arbeiderpartiet vil ha flere tog, ikke flere direktører. Derfor sier vi nei til høyreregjeringens oppsplitting og privatisering av jernbanen, og har lenge varslet vår motstand mot tilslutning til EUs fjerde jernbanepakke. 

Av Sverre Myrli
Transportpolitisk talsperson i Arbeiderpartiet

Venn tipset!

Din venn har blitt sendt en e-post om denne artikkelen.

Tips en venn

Forslag fra regjeringen om norsk tilslutning til fjerde jernbanepakke er til behandling i Stortinget.

Siden det er blitt reist spørsmål om Norge kan behandle saken og slutte seg til pakka slik det er foreslått, vedtok stortingsflertallet å be Høyesterett om en betenkning om de juridiske sidene av saken. 

Høyesterett kom nylig med sin betenkning, der de sier at det ikke er noe i veien juridisk for at Stortinget kan behandle saken. 

Grunnloven har bestemmelser om hvordan Norge kan overføre myndighet til internasjonale organer. Grunnloven paragraf 26 regulerer hvordan vi med alminnelig flertall i Stortinget kan inngå folkerettslige avtaler. Grunnloven paragraf 115 regulerer hvordan vi kan slutte oss til, og muligheten til å overføre myndighet til, internasjonale organer der Norge er medlem. Vedtak her må fattes med tre fjerdedels flertall i Stortinget. 

Tilslutning til fjerde jernbanepakke kan ikke behandles etter paragraf 115, bare etter paragraf 26, fordi det er snakk om myndighetsoverføring til organer der Norge ikke er medlem. Men det betyr også, etter lang praksis, at dersom myndighetsoverføringen er «mer enn lite inngripende», kan rett og slett ikke Norge slutte seg til fjerde jernbanepakke. Og det er dette Høyesterett har uttalt seg om. 

Til syvende og sist er det Stortinget som må ta den endelige vurderingen av om myndighetsoverføringen er «lite inngripende» eller «mer enn lite inngripende». Med Høyesteretts betenkning har vi fått klarhet i at Norges tilslutning til fjerde jernbanepakke er politikk og ikke juss.

Grunnloven hindrer ikke Norge fra å slutte seg til pakka. Noe annet er om vi bør gjøre det. Arbeiderpartiet vil stemme imot norsk tilslutning til fjerde jernbanepakke. Vi vil ikke ha mer oppsplitting og privatisering av jernbanen.


 

DEBATTREGLER I SAMFERDSEL
Har du synspunkter på denne saken, så kom gjerne med dem her i kommentarfeltet! Det du skriver vil i de fleste sammenhenger fremstå som mer interessant og troverdig dersom du skriver under fullt navn. Hold deg til saken, vis respekt og raushet overfor andre og deres meninger. Husk at det du skriver kan bli lest av mange!

Ytringer som inneholder trusler eller annen form for sjikane, vil bli fjernet.

Vennlig hilsen
Samferdsel-redaksjonen

comments powered by Disqus

Ansvarlig redaktør:  Kommunikasjonssjef Harald Aas, E-post: ha@toi.no  |  Personvern

Designet og utviklet av CoreTrek AS