Du er her

Lyntog er intet klimatiltak!

Fremfor å bygge en tredje rullebane på Gardermoen, bør Norge satse på raskere forbindelser med ordinære tog – ikke lyntog, fremholder Frode Hammer i dette innlegget.

Av Frode Hammer
Samfunnsøkonom, Oslo

Venn tipset!

Din venn har blitt sendt en e-post om denne artikkelen.

Tips en venn

I Aftenposten 9. mars 2017 viser Akershus SVs 1. kandidat ved høstens stortingsvalg, Nicholas Wilkinson, til at Avinor AS ønsker å bygge en tredje rullebane på Gardermoen. Wilkinson mener at «vi [heller] kan bygge lyntog som fremtidens grønne alternativ.»

Jeg er på linje med Wilkinson i at Avinor AS ikke på noen måte bør få realisert sin våte drøm, hvis følger raskt kan radere ut virkningene av alle andre tiltak Norge gjør på klimaområdet. Men jeg er uenig i medisinen som foreskrives.

Det er ikke usannsynlig at høyhastighetsbaner («lyntog») kan ta solide deler av flymarkedet. Men at lyntog er et spesielt miljøvennlig transportalternativ, er ikke en ubetinget sannhet. Lyntog krever nemlig store mengder energi, og når en passerer 250 km/t, skyter energibruken i været.

Husk at Norge i deler av året er netto importør av elektrisk kraft fra kontinentet, elektrisitet som i stor grad er produsert i kullkraftverk. Selv om vi hadde hatt nok egenprodusert og vannkraftbasert elektrisitet hele året, er det ikke åpenbart at den mest fornuftige anvendelsen ville være å bruke den til jernbane: Kanskje er det mer miljøvennlig og klimaeffektivt å benytte elektrisiteten til å erstatte oljeoppvarming av boliger.

Siden Stortinget i 2009 behandlet stortingsmeldingen om Nasjonal transportplan 2010–2019, er entusiasmen for lyntog blitt mer reservert, både i opinionen og blant de fleste politikere.

 

Dessverre er heller ikke klima-regnskapet for lyntog utelukkende positivt

Det er sikkert flere årsaker til det, men én av dem er nok at arbeidet til de internasjonale ekspertgruppene som i perioden 2010–2012 utredet så vel markedsgrunnlag, trasévalg, stoppmønster som nytte og kostnader mv., leverte resultater som er sjeldent godt fundert og som viste at lyntog er svært dårlig samfunnsøkonomi.

Dessverre er heller ikke klimaregnskapet for lyntog utelukkende positivt: I forslaget til NTP 2014–2023, viste Stoltenberg II-regjeringen til at det vil ta flere tiår før utslippsreduksjonene i driftsfasen veier opp for utslippene i anleggsfasen. 

Videre krever lyntog stor svingradius og lave høydeforskjeller. Store tilpasninger i form av skjæringer, fyllinger, tunneler og bruer – dvs. vesentlige og irreversible inngrep i norsk natur – må til, uansett hvilke traseer som velges.

Derimot vil tiltak som utbedringer av eksisterende banetrasé, som flere dobbelt- og kryssingsspor, traséendringer og tilpasset materiell, kunne tillate fart på 200 km/t. Med eksempelvis 150 km/t i gjennomsnitt vil reisetiden mellom Oslo og Trondheim kunne komme ned i 3,5 timer, og dagens stoppestedstruktur kan i det vesentligste opprettholdes. Med Ringeriksbanen, en oppgradert Vossebane og noen forbedringer i fjellovergangen vil også reisetiden mellom Oslo og Bergen bli betydelig redusert. Dette vil vi få til uten investeringer i flere hundre milliarder kroner-klassen.

Tar en også i betraktning ett av togets store fortrinn – som muligheten til å bruke reisetiden til meningsfull aktivitet og produktivt arbeid – er min mening at toget, selv med 3,5 timers reisetid fra sentrum til sentrum i Oslo og Trondheim, kan konkurrere godt med flyet, til tross for at reisetiden blir en time lengre enn hva flere av lyntogtilhengerne gjerne ser for seg.

Wilkinson og jeg er altså enige om målet, men jeg er redd at SVs og Wilkinsons forslag ikke er det best mulige veivalg for å komme dit.

 


 

DEBATTREGLER I SAMFERDSEL
Har du synspunkter på denne saken, så kom gjerne med dem her i kommentarfeltet! Det du skriver vil i de fleste sammenhenger fremstå som mer interessant og troverdig dersom du skriver under fullt navn. Hold deg til saken, vis respekt og raushet overfor andre og deres meninger. Husk at det du skriver kan bli lest av mange!

Ytringer som inneholder trusler eller annen form for sjikane, vil bli fjernet.

Vennlig hilsen
Samferdsel-redaksjonen

comments powered by Disqus

Ansvarlig redaktør:  Kommunikasjonssjef Harald Aas, E-post: ha@toi.no  |  Personvern

Designet og utviklet av CoreTrek AS